Anunțuri publice

26.04.2024
Documentatia de atribuire pentru Cursuri de formare profesionala 
02.04.2024
Anunț privind concesionarea unor terenuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Energiei
30.01.2023
Anunț de publicitate privind achiziția de Servicii de asistență tehnică pentru evaluarea și contractarea ofertelor și a cererilor de finanțare aferente procedurilor de ofertare concurențială/ apelurilor de proiecte pentru măsura de investitii 14, din cadrul Componentei 6, sectorul de energie a PNRR – “Lanț industrial de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor, a celulelor si panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare), precum și noi capacități de stocare a energiei electrice” CPV 71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2). Termen limita de depunere a ofertelor pana la 28.02.2023, ora 17:00
07.11.2022
Anunt atribuire concesiune
09.06.2022
Anunt de publicitate privind achizitia de servicii de pregatire profesionala a personalului din cadrul aparatului propriu al Ministerului Energiei
21.04.2022
Anunț referitor la inițierea unei consultări publice privind gestionarea Strategiei Global Gateway a Uniunii Europene la nivel intraguvernamental
20.01.2022
Ordinul nr. 39/19.01.2022 al ministrului energiei, privind aprobarea REGULAMENTULUI INTERN PRIVIND ACORDAREA VOUCHERELOR DE VACANȚĂ ÎN ANUL 2022 pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Energiei
11.01.2022
Ordinul nr. 15/11.01.2022 al ministrului energiei, pentru stabilirea unor măsuri privind accesul persoanelor, cu excepția personalului din cadrul aparatului propriu, în sediul Ministerului Energiei din strada Academiei nr. 39-41, precum și a unor măsuri privind instituirea obligativității triajului epidemiologic și dezinfectării mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2.
23.12.2021
Anunț referitor la inițierea unei consultări publice care vizează noua strategie europeană privind angajamentul internațional în domeniul energiei
27.11.2021
Ordin pentru aprobarea procedurii şi termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare
14.10.2021
Servicii de asistență tehnică pentru elaborarea documentelor programatice aferente gestionării finanțării PNRR în sectorul de energie – măsura de investiții “Lanț industrial de producție și/sau asamblare și/sau  reciclare a bateriilor, a celulelor si panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare), precum și noi capacități de stocare a energiei electrice
16.08.2021
Anunt privind achizitia de servicii de pregătire profesională a personalului din cadrul aparatului propriu
29.04.2021
Anunt privind transpunerea Directivei (UE) 2019/944
13.04.2021
Anunt privind desfasurarea procedurii de selectie de oferte in vederea închirierii unui spatiu de birouri pentru Ministerul Energiei
29.04.2020
Măsuri privind asigurarea continuității obligației de raportare a operatorilor economici, conform Legii 121/2014 cu modificările și completările ulterioare
10.03.2020
Anunț  difuzat în media turkmene cu privire la organizarea unor licitații și privatizări în Turkmenistan (en)
26.02.2020
Anunț cu privire la organizarea unei licitații în Georgia ce va alea loc în data de 2 Martie 2020 (en)
18.02.2020
Anunț  difuzat în media turkmene cu privire la organizarea unor licitații și privatizări în Turkmenistan (en)
31.01.2020
Anunt privind reluarea procesului de consultare publică cu privire la proiectul Planului Național Integrat Energie și Schimbări Climatice 2021-2030
Anunt
Proiect Plan Național Integrat Energie și Schimbări Climatice 2021-2030, revizut în urma recomandărilor formulate de Comisia Europeană
19.12.2019
Anunt licitatie internationala care va avea loc in data de 2 martie 2020 Georgia (en).
19.12.2019
Anunț  difuzat în media turkmene cu privire la organizarea unor licitații și privatizări în Turkmenistan (en).
07.11.2019
Anunț  difuzat în media turkmene cu privire la organizarea unor licitații și privatizări în Turkmenistan (en).
04.11.2019
Anunț  difuzat în media turkmene cu privire la organizarea unor licitații și privatizări în Turkmenistan (en).
18.10.2019
Anunț  difuzat în media turkmene cu privire la organizarea unor licitații și privatizări în Turkmenistan (en).
09.10.2019
Anunț  difuzat în media turkmene cu privire la organizarea unor licitații și privatizări în Turkmenistan (en).
03.10.2019
Anunț  difuzat în media turkmene cu privire la organizarea unor licitații și privatizări în Turkmenistan (en).
25.09.2019
Anunț  difuzat în media turkmene cu privire la organizarea unor licitații și privatizări în Turkmenistan (en).
09.08.2019
Anunț public – Ministerul Energiei, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr.202E, sector 6, în calitate de titular al „Strategiei Energetice a României 2019 – 2030, cu perspectiva anului 2050”, anunţă publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de strategie, finalizarea raportului de mediu și a studiului de evaluare adecvată și organizarea dezbaterii publice a acestor documente.
23.07.2019
Anunț  difuzat în media turkmene cu privire la organizarea unor licitații și privatizări în Turkmenistan (en).
18.07.2019
Anunţ privind organizarea unor licitaţii în Turkmenistan (en)
11.07.2019
Anunț  difuzat în media turkmene cu privire la organizarea unor licitații și privatizări în Turkmenistan (en)
25.06.2019
Ministerul Economiei și Dezvoltării din Turkmenistan anunță licitația de privatizare privind vânzarea de bunuri publice.
Tranzacția de investiții va avea loc la 10 iulie 2019 la ora 10:00 la Ministerul Economiei și Dezvoltării, adresa: Ashgabat, bulevardul Archabil, 156.
Cetățenii din Turkmenistan, cetățenii țărilor străine, persoanele juridice necomerciale, persoanele juridice străine, care au depus cererea, au plătit taxe și au prezentat garanții, li se permite să participe la licitație.
Entitățile străine, organizațiile internaționale și sucursalele lor din Turkmenistan pot participa la deznaționalizare și privatizare a proprietății publice numai după disponibilitatea rezoluției emise de Agenția pentru protecția economiei împotriva riscurilor din cadrul Ministerului Economiei din Turkmenistan.
Informații suplimentare privind proprietățile de vânzare și termenii de licitare pot fi obținute de la conducerea Ministerului pentru relații de proprietate și sprijin pentru antreprenoriat  .
Contacte: Ashgabat +99312 394673, 74, 75, Anau +993137 33021, Dashoguz +993322 54175, Balkanabat +993222 78934, Mary +993522 60687, Turkmenabat +993422 61152
Anunț difuzat în media turkmene cu privire la organizarea unor licitații și privatizări în Turkmenistan (en)
14.03.2019
Ministerul Energiei, a postat pe site-ul său la Secţiunea Strategia energetică naţională, documentele aferente evaluării de mediu a proiectului “Strategia Energetică a României 2019-2030, cu perspectiva anului 2050”, respectiv Raportul de mediu şi Studiul de evaluare adecvată, în vederea dezbaterii publice, conform Hotărârii Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.
Comentariile şi sugestiile publicului se primesc la sediul Ministerului Energiei în termen de 18 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ şi pe e-mail la adresa office.cabinet@energie.gov.ro; cabinet.maioreanu@energie.gov.ro.
05.10.2018
ANUNȚ DE ATRIBUIRE – Contract de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale în localitățile Bulai, Moara Carp și Moara Nica, aparţinătoare comunei Moara, județul Suceava.
05.10.2018
ANUNȚ DE ATRIBUIRE – Contract de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale în localitatea Huedin, aparţinătoare orașului Huedin, județul Cluj.
23.08.2018
Anunt privind reluarea procedurii de achizitie simplificata pentru achizitionarea serviciului de consultanta pentru elaborarea unui studiu referitor la mecanismul de infiintare organizare si functionare a unui Fond Specializat pentru Investitii in Eficienta Energetica
23.08.2018
Anunț privind derularea procedurii de achiziție simplificată pentru achiziționarea serviciului de elaborare a unui studiu pentru înființarea la nivel național a unui nou mecanism de sprijin pentru producătorii de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență
08.08.2018
Anunțul pentru informarea operatorilor economici/persoanelor interesate de proiectul de HOTĂRÂRE pentru aprobarea criteriilor de selectare și listelor sectoarelor de cursuri de apă pe care se interzice sau se restricționează realizarea de noi lucrări și activități  care pot afecta starea ecologică a apelor
08.08.2018
Anunt amanare licitatie deschisa de concesionare a serviciului public de distributie a gazelor naturale (vezi anunt din data de 16.07.2018).
25.07.2018
Anunț privind derularea procedurii de achiziție simplificată pentru achiziționarea serviciului de elaborare a unui studiu pentru înființarea la nivel național a unui nou mecanism de sprijin pentru producătorii de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență
17.07.2018
Anunt privind derularea procedurii de licitație deschisă pentru achiziționarea  serviciului de elaborare a Studiului pentru dezvoltarea unui mecanism de sprijin de tipul Contracte pentru Diferență.
16.07.2018
ANUNŢ DE PARTICIPARE (vezi anunt amanare 08.08.2018)
pentru licitaţia publică deschisă din data de 16.08.2018
Contract de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale în:
– localităţile Crâmpoia și Buta aparţinătoare comunei Crâmpoia, județul Olt, localitatea Nicolae Titulescu aparținătoare comunei Nicolae Titulescu, județul Olt și localitatea Dobrotești aparținătoare comunei Dobrotești, județul Teleorman;
– localităţile Bulai, Moara Carp și Moara Nica aparţinătoare comunei Moara, județul Suceava;
– localitatea Huedin aparţinătoare orasului Huedin, județul Cluj;
10.07.2018
Anuntul privind derularea procedurii de licitație deschisă pentru achiziționarea  serviciului de consultanță pentru elaborarea Proiectului Planului Național Integrat Energie și Schimbări Climatice 2021-2030
29.06.2018
Contract de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale în :
Localităţile Limanu, 2 Mai si Vama Veche, aparținătoare comunei Limanu, judeţul Constanța
Localitățile Budești, Barza, Bârsești, Piscul Pietrei, Ruda, Bercioiu, Racovița și Linia, aparținătoare comunei Budești, județul Vâlcea
Localităţile Dumbrăveni și Sălăgeni, aparținătoare comunei Dumbrăveni,  județul Suceava
22.03.2018
În data de 19 martie 2018, a fost publicată, în Jurnalul Oficial al UE, Directiva care modifică Directiva 2003/87/CE privind schema UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU-ETS). Directiva se va aplica pentru perioada 2021 – 2030 și va intra în vigoare în termen de 10 zile de la publicarea în JO al UE
Adresa BRP – anunt directiva
16.02.2018
Anunt privind demararea proiectului de asistenta tehnica : „Sprijin pentru efectuarea vizitelor de monitorizare post-implementare a proiectelor finanțate din Axa prioritara 4 a POS CCE II”
Download ANUNT
16.01.2018
Plan de acţiuni preventive privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale
Nota AC
PAP
Proiect HG
PU
15.01.2018
Anunt consultare de piata în vederea estimării costului aferent serviciului de elaborare a PNIESC.
Persoanele interesate sunt rugate să trimită sugestii, opinii cu privire la costului aferent serviciului de elaborare a PNIESC la adresele de e-mail: stefan.pitea@energie.gov.ro, mircea.sandu@energie.gov.ro și anca.dobrica@energie.gov.ro, până la data de 31.01.2018.
Anunt
Regulament Guvernanta Uniune-Energetica
Anexa termeni de referinta
28.07.2017
Ministerul Energiei împreuna cu Secretariatul General al Guvernului, coordonator al grupului de lucru interministerial din care fac parte Ministerul Transporturilor, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministerul Mediului, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerului Economiei, Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei, Administrația Fondului pentru Mediu, împreună cu unitățile de specialitate aflate în subordinea acestor instituții, au elaborat Cadrul Național de Politică pentru Dezvoltarea Pieței în ceea ce Privește Combustibilii Alternativi în Sectorul Transporturilor și pentru Instalarea Infrastructurii Relevante în România (Cadrul național).
Termenul pentru transmiterera comentariilor/sugestiilor este de 18 zile de la data publicării, acestea se pot trimite la adresa de e-mail comunicare@energie.gov.ro.
Cadrul National DAFI
30.1.2017
În luna decembrie 2016 s-a finalizat implementarea proiectului „Sprijin pentru efectuarea vizitelor la fața locului în vederea închiderii perioadei de programare 2007 – 2013 aferentă Axei Prioritare 4 din cadrul POS CCE”, cod proiect 2.1.023, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020, Axa prioritară 2, Obiectivul specific 2.1, Acțiunea 2.1.1.
16.12.2016
Anunț proiect ”Sprijin pentru efectuarea vizitelor la fața locului în vederea închiderii perioadei de programare 2007 – 2013 aferentă Axei Prioritare 4 din cadrul POS CCE”, proiect finanțat prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020, Axa prioritară 2, Obiectivul specific 2.1, Acțiunea 2.1.

03.11.2016
SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI în procesul de recrutare a şase poziţii de membru în consiliul de supraveghere al S PEEH HIDROELECTRICA S.A.
LETTER OF EXPECTATION Within the recruiting process of six member positions within the Supervisory Board of SPEEH HIDROELECTRICA S.A.
01.11.2016
Contract de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale în localitățile Motru, Însurăței și Ploștina aparținătoare municipiului Motru, județul Gorj
17.10.2016
Anunț referitor la propunerile de proiecte conform OUG nr. 115/2011
21.09.2016 Anunţ de recrutare a şase poziţii de membru în consiliul de supraveghere al HIDROELECTRICA  S.A.
Formular 1
Formular 2
Formular 3
Model
Announcement for the recruitment of six members of the board of supervisors of HIDROELECTRICA  S.A.
Formular 1
Formular 2
Formular 3
Model
22.08.2016 Anunț de participare deschisă având ca obiect concesionarea serviciului public de distribuţie a gazelor natural în localitățile Motru, Însurăței și Ploștina, aparținătoare Municipiului Motru, județul Gorj
13.04.2016 REPORT ON INVESTMENTS MADE IN UPGRADING ENERGY INFRASTRUCTURE AND CLEAN TECHNOLOGIES FOR 2015 pursuant to Article 10c (1) of the Directive 2003/87/EC
ROMANIAʹS PAYMENT REPORT for the year 2015 allocation of emission allowances, under Article 10c of the EU ETS Directive
13.04.2016 Anunț pentru Recrutarea de Admistratori Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie S.A., Complexul Energetic Oltenia S.A., S.C. Oil Terminal S.A.
Anunț referitor la prețul de referință la 1 APRILIE 2016 pentru certificatele de emisii de gaze cu efect de seră
Publicarea în Monitorul Oficial al României, nr. 842 şi nr. 842 bis, din 12 noiembrie 2015, Partea I, a Procedurilor privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanţarea investiţiilor din Planul naţional de investiţii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea şi raportarea investiţiilor, precum şi cheltuielile eligibile, aprobate prin Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri nr. 1277/30.10.2015
Anunt referitor la pretul de referinta la 1 octombrie 2015 pentru certificatele de emisii de gaze cu efect de sera
Anunț în baza Hotărârii Guvernului nr. 749/2014 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale. 
Anunt referitor la pretul de refreinta la 1 aprilie 2015 pentru certificatele de emisii de gaze cu efect de sera
Anunț în Baza Hotărârii Guvernului nr. 749/2014 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale.
Romania’s Payment Report for the allocation year 2014 under Article 10c of the revised EU ETS Directive – 21.04.2015
Report on investments made in upgrading energy infrastructure and clean technologies for 2014 pursuant to article 10c(1) of the Directive 2003/87/EC – 21.04.2015
05.12.2014 – Dezbatere publica privind Strategia Energetică a României 2015 – 2035
Anunț de interes cu privire la testarea interesului potențialilor investitori privind privatizarea Societății Complexului Energetic Hunedoara S.A 17.11.2014
Notice of intent in relation of testing the interest of potential investors of the privatization of Complexul Energetic Hunedoara Company S.A 17.11.2014
Anunt recrutare si selectare administratori neexecutivi la Compania Națională a Uraniului S.A. și la Societatea Electrocentrale Grup S.A., operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Energie – 29.10.2014
Romania’s Payment Report for the allocation year 2013 under Article 10c of the revised EU ETS Directive 15.10.2014
Report on the Implementation Of Romania’s National Investments Plan for 2013under Article 10c of the revised EU ETS Directive 15.10.2014
Anuntul referitor la pretul de referinta la 1 octombrie 2014 pentru certificatele de emisii de gaze cu efect de sera 01.10.2014
Anunt recrutare si selectare administratori CNU si Electrocentrale Grup 29.09.2014
Consultare publica – Regulament privind stabilirea clientului interuptibil de siguranta si activarea sa in situatii de urgenta.
Anunţ privind eşantionarea naţională a benzinei, motorinei şi combustibililor lichizi – 02.04.2014
12.03.2014 – Anunț dezbatere publică privind procesul de elaborare a Strategiei Energetice a României

Comunicat privind aprobarea Procedurilor privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finantarea investitiilor din Planul National de Investitii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea si raportarea investitiilor, precum si cheltuielile eligibile.
Ordinul Ministrului delegat pentru Energie de aprobare a Procedurilor privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finantarea investitiilor din Planul National de Investitii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea si raportarea investitiilor, precum si cheltuielile eligibile.
Răspunsuri la solicitările de clarificări primite din partea producătorilor de energie electrică în conformitate cu art. 10c din Directiva ETS, privind plata certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit
Comunicat referitor la pretul de piata de referinta al certificatelor cu emisii de gaze cu efect de sera
Anunt de vanzare CET Doicesti si active SE Doicesti – Termoelectrica S.A.
Sale (Public Auction) announcement of CET Doicesti Unit and assets of SE Doicesti – Termoelectrica S.A.
Anunt de vanzare creanta – Termoelectrica S.A.
Sale (Public Auction) announcement of receivables – termoelectrica S.A.