SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI în procesul de recrutare a şase poziţii de membru în consiliul de supraveghere al S PEEH HIDROELECTRICA S.A.

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI în procesul de recrutare a şase poziţii de membru în consiliul de supraveghere al S PEEH HIDROELECTRICA S.A. (Descărcați de aici)
În baza prevederilor din Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin HG nr. 722/2016:
          Pe baza Scrisorii de așteptări, candidații aflați în lista scurtă redactează o declarație de intenție.
         Declarația de intenție face parte din setul de documente obligatorii pe care le pregătesc și le înaintează candidații pentru postul de administrator înscriși pe lista scurtă.
Declarația de intenție va fi transmisă până pe data de 18.11.2016, ora 12.00 la adresa de email:  office.dgpapse@energie.gov.ro , la numărul de fax. 021.3166574 sau la Registratura Generală a Ministerului Energiei, Splaiul Independenței nr. 202E, camera 001, sector 6, București (cu mențiunea pe plic „Declarație de intenție în procesul de recrutare a șase poziții de membru în Consiliul de Supraveghere al S PEEH Hidroelectrica SA”).