Anunt privind transpunerea Directivei (UE) 2019/944

ANUNȚ

privind transpunerea Directivei (UE) 2019/944

Proiectul de lege privind transpunerea în legislația națională a Directivei (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE a fost supus procesului de consultare publică la secțiunea ”Transparență decizională” (https://energie.gov.ro/transparenta-si-integritate/transparenta-decizionala-2/).
Așteptăm observațiile și propunerile celor interesați, sub semnătură, la adresa de e-mail: transpunere_d944_2019@energie.gov.ro.