Transparență decizională

05.09.2022

Hotarare pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a Sistemului Electroenergetic Naţional, precum și măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce privește combustibilii și volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2022 – 31 martie 2023

Anexa nr. 2, care conține informații sensibile din punct de vedere comercial puse la dispoziție de operatorii economici din sectorul energetic, nu se publică și se comunică doar instituțiilor/autorităților statului competente în domeniul energiei, precum și operatorilor economici din sectorul energiei electrice și al gazelor naturale
1.09.2022
Proiect  Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul Energiei

29.08.2022
Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei energetice a României 2022-2030, cu perspectiva anului 2050

Persoanele interesate pot trimite in termen de 10 zile calendaristice,  în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Strada Academiei nr. 39-41, sector 1, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: juridic@energie.gov.ro
18.08.2022
Proiect de hotarare a Guvernului pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1031/2018 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național ,,Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșiuța, județul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an”

16.08.2022
Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 552/2018 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ,,Lucrări pentru punerea în funcțiune a capacității finale de producție de 8.500 mii tone/an lignit la cariera Jilț Sud”.

10.08.2022
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 960/2015 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ,,Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”

04.08.2022
Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

06.07.2022
Proiectul de Hotarare pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2012 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile cu caracter specific prestate de Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune – S.A.

Persoanele interesate pot trimite in termen de 10 zile calendaristice,  în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Strada Academiei nr. 39-41, sector 1, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: juridic@energie.gov.ro
05.07.2022
Ordonanță de urgență pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, precum şi pentru modificarea unor acte normative

03.08.2022
Hotărâre a Guvernului privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrare Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară-RATEN, aflat sub autoritatea Ministerului Energiei, a rapoartelor de cercetare rezultate din Programul anual 2021 privind dezvoltarea suportului tehnic național și cooperarea internațională pentru energetica nucleară
Forma rezultata in urma consultarilor

24.06.2022
Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrare Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleara – RATEN, aflat sub autoritatea Ministerului Energiei

24.06.2022
Proiect de Lege pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, precum şi pentru modificarea unor acte normative

16.06.2022
Proiect de Hotărâre privind aprobarea redării în circuitul agricol a terenurilor înscrise în lista terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale „Extinderea sistemului de transport din România pentru preluarea gazului de la țărmul Mării Negre”,  scoase temporar din circuitul agricol

08.06.2022
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea cotei procentuale ce urmează a fi achiziționată de salariații Societății ”OMV Petrom” S.A. și momentul la care se va realiza achiziționarea acțiunilor de către aceștia – Forma adoptata in cadrul sedintei Guvernului din data de 08.06.2022

07.06.2022
Forma refacuta a proiectului de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea cotei procentuale ce urmează a fi achiziționată de salariații Societății ”OMV Petrom” S.A. București și momentul la care se va realiza achiziționarea acțiunilor de către aceștia.

02.06.2022
Proiectul de de Hotărâre privind unele măsuri pentru vânzarea unei pachet de acțiuni deținut de statul român din capitalul social al Societății „OMV Petrom” S.A. – București

Anunt:
Persoanele interesate pot trimite in termen de 10 zile calendaristice,  în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Strada Academiei nr. 39-41, sector 1, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: juridic@energie.gov.ro
31.05.2022
Proiectul de Ordonanță de urgență privind decarbonizarea sectorului energetic

!!! Proiectul de Ordonanță de urgență privind decarbonizarea sectorului energetic –formă rezultată ca urmare a derulării procedurilor de transparență decizională, consultare interministerială și dezbaterilor realizate în cadrul Comisiei de Dialog Social – 23.06.2022 !!!

Anunt:
Persoanele interesate pot trimite in termen de 10 zile calendaristice,  în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Strada Academiei nr. 39-41, sector 1, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: decarbonizare@energie.gov.ro

27.05.2022
Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării Seminarului internaţional pe tema Securităţii energetice sub egida Centrului pentru Cooperare în Domeniul Securităţii – RACVIAC, ȋn perioada 13-16 iunie 2022, la Ploiești

20.05.2022
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii

28.04.2022
Hotărâre privind aprobarea redării în circuitul agricol a terenurilor înscrise în lista terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale „Dezvoltarea capacității Sistemului Național de Transport în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcția România—Republica Moldova”

28.04.2022
Hotărâre pentru aprobarea redării în circuitul agricol a terenurilor înscrise în Lista terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale: ,,Dezvoltarea pe teritoriul României a sistemului național de transport a gazului pe coridorul de transport Bulgaria – România – Ungaria – Austria – gazoduct Podișor – Horia GMS și trei noi stații de comprimare (Jupa, Bibești și Podișor) (etapa 1)”

19.07.2022
Forma proiectului de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 121/2014 rezultata dupa consultarea interinstitutionala si etapa transparentei decizionale

20.04.2022
Proiectul de Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică

Anunt:
Persoanele interesate pot trimite in termen de 10 zile calendaristice,  în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Strada Academiei nr. 39-41, sector 1, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: anca.bujor@energie.gov.ro.
15.04.2022
Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 960/2015 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ,,Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit

11.04.2022
Ordonanță de urgență pentru completarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

7.04.2022
Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022—31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei

25.03.2022
Proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 85/2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere

18.03.2022
Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Planului de urgență pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale în România
Anunt:
Persoanele interesate pot trimite in termen de 10 zile calendaristice,  în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Strada Academiei nr. 39-41, sector 1, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: ana.badarau@energie.gov.ro

17.03.2022
Proiect de Ordonanță de urgență privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

11.03.2022
Ordin pentru stabilirea procedurii privind acordarea subventiilor prevazute la art. III din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii”
09.03.2022
Ordonanţă de urgență a Guvernului privind stabilirea cadrului institutional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României din Fondul pentru Modernizare

Anunt:
Persoanele interesate pot trimite in termen de 10 zile calendaristice,  în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Strada Academiei nr. 39-41, sector 1, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: fonduri.europene@energie.gov.ro
07.03.2022
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Energiei

Anunt:
Persoanele interesate pot trimite in termen de 10 zile calendaristice,  în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Strada Academiei nr. 39-41, sector 1, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.
07.03.2022
Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoria de investiții prevazută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021
25.02.2022
Proiectul de Hotărâre privind aprobarea repartizării la bugetul de stat, pentru exercițiul financiar al anului 2021, sub formă de dividende, a unei cote de 50%, din profitul contabil al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A. rămas după deducerea impozitului pe profit

25.02.2022
Hotărâre privind aprobarea repartizării la bugetul de stat, pentru exercițiul financiar al anului 2021, sub formă de dividende, a unei cote de 50%, din profitul contabil al Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. rămas după deducerea impozitului pe profit

24.02.2022
Proiect de hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Energiei a unor bunuri imobile proprietate publică a statului, deținute de Compania Națională a Uraniului S.A. București

23.02.2022
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, si Nota de fundamentare

23.02.2022
Proiect de Hotărare de Guvern privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional  „Mărirea stabilităţii depozitului de zgură şi cenuşă Valea Manăstirii folosind tehnologia de preparare a fluidului autoîntăritor de zgură şi cenuşa de electrofiltru”

21.02.2022
Proiect de Ordonanță de urgență privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societății „Complexul Energetic Oltenia” SA

15.02.2022
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara- S.A.”în insolvență”, pentru anul 2022

02.02.2022
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică

26.01.2022
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021—2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”
21.01.2022
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”

03.01.2022
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative
24.12.2021
Hotărâre a Guvernului privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de calcul al stocurilor de urgență  pentru țiței și /sau produse petroliere a căror constituire revine titularilor obligaţiilor de stocare în vederea menținerii acestora în anul 2022Proiectul de act normativ este rezultat ca urmare a consultarilor interinstitutionale pentru proiectul de hotarare publicat in data de 17.12.2021
17.12.2021

Hotărâre privind prelungirea obligației de menținere a stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere constituite de titularii obligaţiilor de stocare în  conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 968/2020 privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de calcul al stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere a căror constituire revine titularilor obligaţiilor de stocare în vederea menţinerii acestora în anul 2021, pentru o perioadă de șase luni
08.12.2021

Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum si modificarea Legii pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie nr. 220/2008
08.12.2021

Persoanele interesate pot transmite propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice la adresa de e-mail: juridic@energie.gov.ro
Ordin pentru aprobarea procedurii şi termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, documentele în baza cărora se realizează decontarea, precum şi alte măsuri necesare aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021 – 2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării” – Ordin publicat azi 27.11.2021 Mof. 1143
27.11.2021

Ordin pentru aprobarea procedurii şi termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, documentele în baza cărora se realizează decontarea, precum şi alte măsuri necesare aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021 – 2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”
16.11.2021

Persoanele sau organizaţiile interesate pot transmite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de ordin supus dezbaterii publice în carevor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorulu pe adresa de e-mail: juridic@energie.gov.ro
Hotarare de Guvern pentru aprobare BVC al CNUraniului S.A. pentru anul 2021
16.11.2021

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2021 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.
16.11.2021

Hotărâre a Guvernului pentru  aprobarea  deciziei de închidere a Minei Uricani din cadrul  Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
18.10.2021

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a Sistemului Electroenergetic Naţional, precum și măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce privește combustibilii și volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022
08.10.2021

  • Proiect de Hotarare de Guvern
  • Nota de fundamentare
  • Anexa 1
  • Anexa nr. 2 care conține informații sensibile din punct de vedere comercial puse la dispoziție de operatorii economici din sectorul energetic nu se publică în Monitorul Oficial al României și se comunică doar instituțiilor/autorităților publice și operatorilor economici interesați.

Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030 – aprobat in cadrul sedintei Guvernului din data de 04.10.2021
07.10.2021
Ordonanță de urgență privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”
Forma aprobata in sedinta Guvernului din data de 04.10.2021
05.10.2021

Ordonanță de urgență privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și stabilirea schemei de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022
30.09.2021

Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum si modificarea Legii pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie nr. 220/2008
21.09.2021

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică
14.09.2021

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării Seminarului internaţional pe tema Securităţii energetice sub egida Centrului pentru Cooperare în Domeniul Securităţii – RACVIAC, ȋn perioada 04-07 octombrie 2021, la Ploiești
10.09.2021

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2021 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Compania Națională a Uraniului S.A.
06.09.2021

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea  Procedurii pentru recepționarea lucrărilor aferente operațiunilor petroliere desfășurate de titularii de acorduri petroliere în baza Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
27.08.2021

Proiectul de Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat a unor bunuri din domeniul public al statului și darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară – RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
12.08.2021

Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naționale pe termen mediu și lung privind gestionarea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive
4.08.2021

Proiectul de Hotărâre a Guvernului  pentru  aprobarea  deciziei de închidere a Minei Paroșeni din cadrul  Societății  de Închideri Mine Valea Jiului–S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
28.07.2021

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2021 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
27.07.2021

Proiectul de Ordonanță de urgență privind abrogarea art. 72 alin. (1) al Ordonanței de urgență nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative
16.07.2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2021 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., în insolvență
16.07.2021

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind alocarea din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, a unei sume necesare pentru finalizarea lucrărilor de refacere și punere în siguranță a infrastructurii afectate ca urmare a calamităților naturale produse de inundațiile din luna iunie 2020 în județul Hunedoara
13.07.2021

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Planului de acțiuni preventive privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale în România
06.07.2021

Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024
11.06.2021

Proiect de HG pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii
17.05.2021
⇒Nota de fundamentare
⇒Proiect HG
Proiectul de lege privind transpunerea în legislația națională a Directivei (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE
29.04.2021
⇒Proiect de Lege
⇒Tabel de concordanță
Proiectul de HG privind modificarea HG 316/2021 privind organizarea și functionarea Ministerului Energiei
26.04.2021
⇒Nota de fundamentare
⇒HG
Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030
26.04.2021
⇒Nota de fundamentare
⇒HG
⇒Anexa
Ordonanță de urgență pentru modificarea art. 3 al Ordonanței de urgență nr.21/2021 pentru aprobarea acordării  unui ajutor de stat de restructurare Societății ”Complexul Energetic Oltenia”-SA
15.04.2021
⇒Nota de fundamentare
⇒OUG
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 85/2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere
2.04.2021
⇒Proiect de Lege
⇒Expunere de motive
Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara – S.A ”în insolvență”, pentru anul 2021
2.04.2021
⇒Nota de fundamentare
⇒HG
⇒Anexa
Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A., pentru anul 2021
2.04.2021
⇒Nota de fundamentare
⇒HG
⇒Anexa
Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societății ”Complexul Energetic Oltenia”-S.A.
30.03.2021

⇒Nota de fundamentare
⇒OUG

Proiectul de Ordonanță de urgență privind valorificarea concentratelor tehnice  de uraniu din stocul de siguranță și consum, constituit în perioada 2009-2011, aflat proprietatea privată a statului şi în  administrarea Companiei Naţionale a Uraniului – S.A.
4.03.2021

⇒Nota de fundamentare
⇒OUG
Anexa la proiectul de act normativ  reprezintă informație clasificată secret de stat si nu face obiectul transparentei in conformitate cu prevederile art. 6 lit. a) din Legea nr. 52/2003.

Hotărârii Guvernului privind aprobarea închiderii definitive, conservării  şi monitorizării factorilor de mediu postînchidere a a zăcământului Crucea Botușana, județul Suceava, aflat în patrimoniul Companiei Naționale a Uraniului SA
25.02.2021

⇒Nota de fundamentare
⇒HG
⇒Anexa nr. 1
⇒Anexa nr. 2
⇒Anexa nr. 3

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă şi în sectorul energiei nucleare civile din România, semnat la București, la 9 decembrie 2020 și la Upper Marlboro, la 4 decembrie 2020
17.02.2021

⇒Lege
⇒Expunere de motive

Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Energiei
2.02.2021

⇒Nota de fundamentare
⇒HG
⇒Anexa nr. 2
⇒Anexa nr. 3
⇒Anexa nr. 4
⇒Organigrama

Platforma Registrul Unic al Transparentei Intereselor ( RUTI ) este accesibila la acest link.
31.01.2020
Anunt privind reluarea procesului de consultare publică cu privire la proiectul Planului Național Integrat Energie și Schimbări Climatice 2021-2030
Anunt
Proiect Plan Național Integrat Energie și Schimbări Climatice 2021-2030, revizut în urma recomandărilor formulate de Comisia Europeană
07.11.2019
Ordonanță de urgență pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare de Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A și Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. în perioada 2019-2024
Proiect Ordonanta
Nota de fundamentare
Anexa
19.07.2019
Proiect de ordin privind aprobarea Sistemului de Monitorizare a Calităţii Benzinei şi Motorinei și a formularului de prezentare a informaţiilor privind cantităţile totale de benzină şi motorină introduse pe piaţă, detaliate pe sortimente şi regiuni de dezvoltare ale României, de către producătorii, importatorii şi distribuitorii de benzină şi motorină.
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independenței, nr. 202E, sector 6, București sau la următoarea adresă de email: combustibili.alternativi@energie.gov.ropână la data de 29.07.2019. În cuprinsul propunerilor, sugestiilor sau opiniilor trebuie să specifice articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, precum şi datele proprii de contact.
15.07.2019
Anunț privind procedura de selecție a organizațiilor neguvernamentale în cadrul Colegiului pentru Consultarea Asociațiilor și Fundațiilor
7 august 2019 – Vă informăm că perioada de depunere a propunerilor şi a documentaţiei necesare luării în evidenţă, conform  prevederilor OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi a selecţiei membrilor Colegiului pentru Consultarea Asociaţiilor şi Fundaţiilor (CCAF)  – organ consultativ, fără personalitate juridică, funcţionând pe lângă prim-ministru, înfiinţat prin HG nr. 618/2005, modificată şi completată s-a prelungit până la data de 15.09.2019.
11.12.2019 – Vă informăm că perioada de depunere a propunerilor şi a documentaţiei necesare luării în evidenţă, conform  prevederilor OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi a selecţiei membrilor Colegiului pentru Consultarea Asociaţiilor şi Fundaţiilor (CCAF)  – organ consultativ, fără personalitate juridică, funcţionând pe lângă prim-ministru, înfiinţat prin HG nr. 618/2005, modificată şi completată s-a prelungit până la data de 27.01.2020.

09.07.2019
Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 914/2017 pentru aprobarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice a Centrului Naţional de Management al Apei Grele, precum şi a unor măsuri necesare pentru asigurarea securităţii obiectivului
HG
Nota de fundamentare
02.07.2019
Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a Sistemului Electroenergetic Naţional, precum și măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce privește combustibilii și volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2019 – 31 martie 2020
HG
Nota de fundamentare
Anexa 1
Anexa 2
28.06.2019
Lista proiectelor cu o valoare mai mica de 12,5 mil euro propuse spre finantare prin intermediul Mecanismului/Atricolului 10c, conform Directivei (UE) 2018/410
Anunț
25.06.2019
Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea concesionării prin atribuire directa a terenurilor aflate in administrarea Ministerului Energiei, intrate in proprietatea publica a statului ca urmare a exproprierii, in baza Hotărarii Guvernului nr. 958/2015 si a terenurilor aflate in administrarea Ministerului Energiei, intrate in proprietatea publica a statului ca urmare a exproprierii, in baza Hotaririi Guvernului nr. 959/2015
HG
Nota de fundamentare
Persoanele interesate pot trimite in termen de 10 zile calendaristice,  în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro
25.06.2019
Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea în inventarul centralizat a unor bunuri din domeniul public al statului și darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară-RATEN Mioveni, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
HG
Nota de fundamentare
Anexa
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independenței, nr.202 E, sector 6, București sau la următoarea adresă de mail: office.cabinet@energie.gov.ro
24.06.2019
Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de calcul al stocurilor de urgență  pentru țiței și /sau produse petroliere a căror constituire revine titularilor obligaţiilor de stocare în vederea menținerii acestora în anul 2020
HG
Nota de fundamentare
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, pana la data de 10.07.2019, pe adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarele adrese de email: liviu.stoican@energie.gov.ro, ovidiu.panait@energie.gov.ro, victor.marin@energie.gov.ro
12.06.2019
Proiect de Hotarare a Guvernului privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie  coridorul de expropriere situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional ” Deschiderea şi punerea în exploatare a   Carierei Timișeni – Pinoasa, judeţul Gorj, la o  capacitate de 8.000.000 tone/an lignit”
HG
Nota de fundamantare
Anexa
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 22.06.2019
31.05.2019
Proiect de Hotarâre de Guvern pentru asigurarea continuității alimentării cu gaze naturale către sistemele de distribuţie a gazelor naturale în situaţia depletării zăcămintelor/încetarea/renunțarea la concesiunea petrolieră
HG
Nota de fundamentare
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro pana la data de 10.06.2019
31.05.2019
Proiect de ordin pentru aprobarea metodei de informare privind localizarea punctelor de realimentare și de reîncărcare cu combustibili alternativi de pe teritoriul României
Ordin
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independenței, nr. 202E, sector 6, București sau la următoarea adresă de email: combustibili.alternativi@energie.gov.ro, până la data de 10.06.2019. În cuprinsul propunerilor, sugestiilor sau opiniilor trebuie să specifice articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, precum şi datele proprii de contact.
27.05.2019
Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Națională a Uraniului S.A., aflat sub autoritatea Ministerului Energiei.
Anunt
NF+HG
Anexa
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei sus mentionată sau la urmatoarea adresă de email: office.dgpapse@energie.gov.ro, până la data de 05.06.2019, orele 16:30. În cuprinsul propunerilor, sugestiilor sau opiniilor trebuie să specifice articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, precum şi datele proprii de contact.
24.05.2019
Proiect Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Electrocentrale Grup S.A., aflat sub autoritatea Ministerului Energiei
Ordin
Anexa
Referat de aprobare
Anunt
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei sus mentionată sau la urmatoarea adresă de email: office.dgpapse@energie.gov.ro, până la data de 03.06.2019, orele 16:30. În cuprinsul propunerilor, sugestiilor sau opiniilor trebuie să specifice articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, precum şi datele proprii de contact.
16.05.2019
Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., aflat sub autoritatea Minsiterului Energiei.
Anunt
NF+HG
Anexa
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei sus mentionată sau la urmatoarea adresă de email: office.dgpapse@energie.gov.ro, până la data de 28.05.2019, orele 16:30. În cuprinsul propunerilor, sugestiilor sau opiniilor trebuie să specifice articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, precum şi datele proprii de contact.
16.05.2019
Proiect de Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru societatea Societatea Minprest Serv S.A. aflat sub autoritatea Ministerului Energiei
Anunt
Ordin
Anexa
Referat
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei sus mentionată sau la urmatoarea adresă de email: office.dgpapse@energie.gov.ro, până la data de 27.05.2019, orele 16:30. În cuprinsul propunerilor, sugestiilor sau opiniilor trebuie să specifice articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, precum şi datele proprii de contact.
14.05.2019
Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Electrocentrale Constanța S.A., aflat sub autoritatea Minsiterului Energiei.
NF+HG
Anexa
Anunt
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei sus mentionată sau la urmatoarea adresă de email: office.dgpapse@energie.gov.ro, până la data de 24.05.2019, orele 16:30. În cuprinsul propunerilor, sugestiilor sau opiniilor trebuie să specifice articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, precum şi datele proprii de contact.
05.07.2019
Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflat sub autoritatea Minsiterului Energiei.
NF+HG
Anexa
Anunț
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei sus mentionată sau la urmatoarea adresă de email: office.dgpapse@energie.gov.ro, până la data de 17.05.2019, orele 16:30. În cuprinsul propunerilor, sugestiilor sau opiniilor trebuie să specifice articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, precum şi datele proprii de contact.
22.04.2019
Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.aflat sub autoritatea Minsiterului Energiei
NF+HG
Anexa
Anunț
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei sus menționată sau la următoarea adresă de email: office.dgpapse@energie.gov.ro, până la data de 02.05.2019, orele 16:30. În cuprinsul propunerilor, sugestiilor sau opiniilor trebuie să specifice articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, precum şi datele proprii de contact.
22.04.2019
Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A. aflat sub autoritatea Ministerului Energiei
NF + HG
Anexa
Anunț
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei sus mentionată sau la urmatoarea adresă de email: office.dgpapse@energie.gov.ro, până la data de 02.05.2019, orele 16:30. În cuprinsul propunerilor, sugestiilor sau opiniilor trebuie să specifice articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, precum şi datele proprii de contact.
18.04.2019
Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. aflată sub autoritatea Minsiterului Energiei
NF + HG
Anexa
Anunț
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei sus menționată sau la următoarea adresă de email: office.dgpapse@energie.gov.ro,  până la data de 29.04.2019, orele 16:30. În cuprinsul propunerilor, sugestiilor sau opiniilor trebuie să specifice articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, precum şi datele proprii de contact.
12.04.2019
Ordonanța de Urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.121/2014 privind eficiența energetică
OUG
NF
Anunț
04.04.2019
Proiect Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Comercială Uzina Termoelectrică Midia S.A., aflat sub autoritatea Ministerului Energiei.
HG
Anexa
Anunt
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei sus menționată sau la următoarea adresă de email: office.dgpapse@energie.gov.ro, până la data de 15.04.2019, orele 16:30. În cuprinsul propunerilor, sugestiilor sau opiniilor trebuie să specifice articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, precum şi datele proprii de contact.
28.03.2019
Ordonanța de Urgență a Guvernului privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale necesare pentru siguranța alimentării cu energie electrică.
OUG
27.03.2019
Proiect Hotărâre a Guvernului privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Naționale de Închideri de Mine Valea Jiului –  S.A. pentru anul 2019
HG
NF
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la următoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro
27.03.2019
Proiect Hotărâre a Guvernului privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara – S.A. pentru anul 2019
HG
NF
Anexa
18.03.2019
Principii generale privind implementarea unui mecanism de sprijin de tipul Contracte pentru Diferență („CfD”) pentru producerea de energie electrica cu emisii reduse de carbon.
Anunț privind inițierea procesului de consultare publica
Anunț referitor la prelungirea termenului pentru trimiterea observațiilor(noul termen 25.04.2019)
Opiniile, sugestiile sau recomandările primite în cadrul acestei proceduri de consultare publică pot fi transmise în scris la adresa de e-mail: office.dgem@energie.gov.ro până la data de 18.04.2019, ora 12.
13.02.2019
Proiectul Planului Național Integrat Energie și Schimbări Climatice 2021-2030
Anunț consultare publică
Proiect Română / English
08.02.2019
Proiect HOTĂRÂRE a Guvernului pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale „Dezvoltarea capacității Sistemului Național de Transport în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcția România –Republica Moldova ” 
HG
NF
Anexa
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: juridic@energie.gov.ro până la data de 18 februarie  2019
14.01.2019
Proiect Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale: „Consolidarea sistemului de transport din România, între Oneşti-Isaccea şi inversarea fluxului la isaccea” – etapa 2
HG
NF
Anexa 1
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la următoarea adresă de email: juridic@energie.gov.ro, până la data de 31 ianuarie 2019 .
04.12.2018
Proiect Hotarare a Guvernului privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul  lucrării de utilitate publică de interes naţional Deschiderea şi punerea în exploatare a   Carierei Roşiuța, judeţul Gorj, la o  capacitate de 3.000.000 milioane tone/an”
HG
NF
Anexa 2
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 15 decembrie 2018.
03.12.2018
Proiect de Ordin al ministrului energiei privind aprobarea procedurilor de urgență cuprinzând măsurile necesare pentru aplicarea Planului de urgență pentru gestionarea situaţiilor de disfuncţionalitate majoră în aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere, a situaţiilor de urgenţă deosebită şi a situaţiilor de criză locală
Ordin
Referat aprobare
Proceduri urgenta
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: liviu.stoican@energie.gov.ro sau oildata@energie.gov.ro până la data de 14 decembrie 2018.
29.11.2018
Proiectul Planului National Integrat în domeniu Energiei și Schimbarilor Climatice 2021-2030
Proiect
Anunt consultare publica
26.11.2018
Proiect de Hotarare a Guvernului privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Mărirea stabilităţii depozitului de zgură şi cenuşă Valea Mânăstirii, folosind tehnologia de preparare a fluidului autoîntăritor de zgură şi cenuşă de electrofiltru”
HG
NF
Anexa
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 07 decembrie 2018.
26.11.2018
Proiect de Hotarare a Guvernului pentru  aprobarea  închiderii definitive şi monitorizării factorilor de mediu post-închidere a obiectivului Mina Petrila din cadrul  Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
HG
NF
Anexea 1-2
Anexa 3
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 07 decembrie 2018.
16.11.2018
Proiect Hotarâre privind modificarea unor acte normative
HG
NF
Anexa 1 MAE
Anexa 2 MDRAP
Anexa 3 MFP
Anexa 4 MFP2
Anexa 5 MJ
Anexa 6 MMJS
Anexa 7 MTS
Anexa 8 MADR
Anexa 9 MinMediului
Anexa 10 MT
Anexa 11 MEN
Anexa 12 MS
Anexa 13 MCIN
Anexa 14 MCSI
Anexa 15 MEc
Anexa 16 MEnerg
Anexa 17 MFE
Anexa 18 MTurism
Anexa 19 MMACA
Anexa 20 MCI
Anexa 21 MAP
Anexa 22 MRParl
Anexa 23 ANAF
07.11.2018
Proiect  Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Planului de acţiuni preventive privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale și a Planului de urgenţă.
HG
Anexa I
Anexa II
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri  privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, București sau la următoarea adresă de email: gas_supply@energie.gov.ro, până la data de 21.11.2018.
05.11.2018
Proiectul Strategiei Energetice a României 2019-2030 cu perspectiva anului 2050, a fost finalizat.
Grupul de Lucru dedicat elaborării acestui proiect a analizat propunerile și observațiile trimise și a decis asupra integrării în document a unora dintre acestea. Ministerul Energiei mulțumește tuturor persoanelor, companiilor, organizațiilor, asociațiilor și sindicatelor pentru implicarea constructivă pe care au arătat-o.
05.11.2018
Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de racordare la Sistemul Electroenergetic Naţional a Centralei Hidroelectrice Bumbești situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică și interes național ”Amenajarea Hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni – Bumbești ”
HG
NF
Lista proprietarilor
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 13 noiembrie  2018.
08.10.2018
Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan care fac obiectul proiectului de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale „Conducta Ţărmul Mării Negre-Podişor (RO) pentru preluarea gazului din Marea Neagră”
HG
NF
Anexa
28.09.2018
 Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 99/2018 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara — S.A pentru anul 2018
HG
NF
25.09.2018
Proiectul de Hotarâre de Guvern privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj  pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.
HG
NF
Plan
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 05 octombrie 2018.
25.09.2018
Proiectul de hotărâre de Guvern pentru completarea HG nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă
Anuntul referitor la elaborarea proiectului de hotărâre de Guvern
19.09.2018
Proiect de Ordin al ministrului energiei privind stabilirea categoriei „clientului protejat”
Ordin
Referat
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri privind actul  normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.dgtgn@energie.gov.ro, până la data de 04.10.2018.
19.09.2018
Proiect Strategia Energetică a României 2018-2030, cu perspectiva anului 2050
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro,  până la data de 20 octombrie 2018.
19.09.2018
Proiect Hotarâre de Guvern pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a Sistemului Electroenergetic Naţional, precum și măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce privește combustibilii și volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2018 – 31 martie 2019
Hotarare
NF
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
14.09.2018
Proiect –  NORME de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: leonard.oprea@energie.gov.ro, până la data de 28.09.2018, orele 9.
29.08.2018
Proiect de Hotarare de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 391/2018 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentelor organizate cu ocazia Conferinţei Cartei Energiei şi a evenimentelor conexe, desfăşurate la Bucureşti, pe perioada exercitării de către România a Preşedinţiei Cartei Energiei.
Hotarare
NF
Anexa
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 07 .09.2018, orele 9.
03.08.2018
Proiect de Hotarare a Guvernului privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiaza persoanelor disponibilizate de Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.
Hotarare
NF
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 13 .08.2018, orele 9.
26.07.2018
Proiect Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
Proiect Lege
Expunere de Motive
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 06 august 2018.
26.07.2018
Proiect de Hotărâre a  Guvernului  pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului  nr. 1041/2003 privind unele masuri de reglementare a facilitatilor acordate pensionarilor din sectorul energiei electrice.
Hotarare
NF
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 06 august 2018.
23.07.2018
Proiectul de Hotarare a Guvernului privind stabilirea nivelului stocurilor minime în anul 2018 şi aprobarea modului de calcul al stocurilor de urgență  pentru țiței și /sau produse petroliere a căror constituire şi menţinere revin titularilor obligaţiilor de stocare
Hotarare
NF
Anexa nr.1
Anexa nr.2
Anexa nr.3
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 03 august 2018.
23.07.2018
Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrare Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară-RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului
Hotarare
NF
Anexa
23.07.2018
Proiect Hotarare a Guvernului privind aprobarea Planului de urgență pentru gestionarea situaţiilor de disfuncţionalitate majoră în aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere, a situaţiilor de urgenţă deosebită şi a situaţiilor de criză locală
Hotarare
NF
Anexa
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 03 august 2018.
12.07.2018
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
2018-06 OUG comb alt v6.0
2018-06 OUG TC Dir 2009per28 cons si L 220per2008 v3.1
2018-06 OUG TC Dir. 98per70 cons si 652per2015 v5.5
10.07.2018
Proiect de Ordin pentru aprobarea Procedurii de autorizare/notificare a delegărilor obligaţiilor de stocare stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau de produse petroliere
Ordin
Referat
Pentru derularea procesului de dezbatere publică, propunem data de 24 iulie 2018 ca termen limită pentru transmiterea de propuneri, sugestii sau observatii (adrese de contact: ovidiu.panait@energie.gov.ro; victor.marin@energie.gov.ro).
09.07.2018
Proiect HOTĂRÂRE, pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale : „Noi dezvoltări ale Sistemului Naţional de Transport în scopul preluării gazelor de la ţărmul Mării Negre – Extindere Sistem Naţional de Transport prin realizare conductă de transport gaze naturale de la punct preluare gaze Marea Neagră – zona localitatea Vadu la conducta Tranzit 1 – zona localității Grădina)”
Hotarare
NF
Anexa
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro., pana la data de 20 iulie 2018.
04.07.2018
Proiectul privind modificarea  anexei  nr. 7  si   completarea anexei  nr.47 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotarare
NF
Anexa
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro., pana la data de 16 iulie 2018.
26.06.2018
Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., aflat sub autoritatea Ministerului Energiei.
NF
Anunt
BVC
26.06.2018
Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Națională a Uraniului S.A., aflat sub autoritatea Ministerului Energiei.
NF
Anunt
BVC
14.06.2018
Proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Lucrări pentru punerea în funcțiune a capacității finale de producție de 8.500 mii tone/an lignit la cariera Jilț Sud
HG
NF
Anexa
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 25 iunie  orele 17
04.06.2018
Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării Seminarului Internaţional cu tema „Securităţii Energetice sub egida Centruluipentru Cooperare în Domeniul Securităţii – RACVIAC”, ȋn perioada 12-15 iunie 2018, la Mediaș
HG
NF
18.05.2018
Proiect HG Interconectarea Sistemului de Trasnport cu sistemul International si reverse flow la Issacea
HG
NF
18.05.2018
Proiect OUG pentru modificarea si completarea  OG  43 privind regimul drumurilor
OUG
NF
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 25 .05.2018, orele 17
26.04.2018
Proiect Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul energiei electrice
Proiect Lege
Expunere de Motive
„Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 11 .05.2018, orele 17.”
18.04.2018
Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
HG
NF
„Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro., până la data de 28.04.2018.”
17.04.2018
Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat  pe   amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional ,, Deschiderea şi punerea în exploatare a  Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o  capacitate de  8,0 milioane tone/an”.
HG
NF
Anexa
„Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro., până la data de 28.04.2018.”
17.04.2018
Proiectul de HG privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei
13.04.2018
HG BVC 2018 Hidroelectrica
HG
Anunt
Anexa
12.04.2018
Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru Ministerul Energiei, în vederea organizării Conferinţei Cartei Energiei şi a evenimentelor conexe, desfăşurate la Bucureşti, pe perioada exercitării de către România a Preşedinţei Cartei Energiei
HG
NF
Anexa
11.04.2018
Anunt BVC – Ordin Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. 2018
Anunț
Referat
Ordin
Anexa
11.04.2018
ANUNT BVC – Ordin Electrocentrale Grup S.A. 2018 
Anunt
Referat
Ordin
Anexa
30.03.2018
ANUNT BVC – Ordin medserv-min 2018
Anunt
Referat
Ordin
Aanexa
30.03.2018
ANUNT BVC – Ordin Minprest – 2018
Anunt
Referat
Ordin
ANEXE-BVC-2018
30.03.2018
ANUNT – HOTARARE DE GUVERN – Electrocentrale Constanta
Anunt
HG Electrocentrale Constanta
Anexa BVC-2018
26.03.2018
Hotarare a Guvernului pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale si a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro., până la data de 06 .04.2018, orele 9
HG
NF
23.03.2018
Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru societatea Societatea Comercială Uzina Termoelectică Midia S.A.
Anunt BVC
HG MIDIA 2018
Anexa BVC
23.03.2018
Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară
Anunt BVC
HG RATEN 2018
Anexa BVC
23.03.2018
Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
Anunt BVC
HG CEO 2018
Anexa BVC
22.03.2018
Elaborarea proiectului Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.
Anunt
HG Inchidere mine Valea Jiului
Anexa
20.03.2018
Hotarare a Guvernului privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce priveşte combustibilul lignit
Anunt HG-privind-aprobare măsuri stocuri-lignit-2018
HG utilizare-Depozit-Rosia-2018
NF Rosia-2018
27.02.2018
Hotarare a Guvernului privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara – S.A., pentru anul 2018
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 09 .03.2018, orele 17
HG
NF
Anexa
20.02.2018
Hotarare a Guvernului pentru modificarea art.6 alin. (1) și alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, cu modificările şi completările ulterioare și art.143 din Hotărârea Guvernului nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 02 .03.2018, orele 17
Terenuri HG
Terenuri 2
20.02.2018
Hotarare a Guvernului pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale : ,, Dezvoltarea pe teritoriul României a sistemului național de transport a gazului pe coridorul de transport Bulgaria – România – Ungaria – Austria- gazoduct Podișor – Horia GMS și trei noi stații de comprimare ( Jupa, Bibesti și Podișor ) (etapa 1)”
Proiectul de act normativ a fost postat pe site-ul Ministerului Energiei in 11 08.2017
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro.
BRUA – HG
BRUA – NF
BRUA – Anexa
20.02.2018
Hotarare privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. Petroşani, pentru anul 2018
HG
NF
Anexe
8.02.2018
Hotarare privind aprobarea Planului National de Actiune in domeniul Eficientei Energetice IV
ANUNT PNAEE-IV
HG Aprobare PNAEE-4
NF Aprobare PNAEE-4
Mentiune: Strategia pe termen lung pentru mobilizarea investitiilor in renovarea fondului de cladiri rezidentiale si comerciale, atat publice cat si private, existente la nivel national „parte integranta a HG-pentru aprobarea PNAEE” se afla in consultare publica pe site-ul MDRAP
2.02.2018
Proiectul Hotărâre de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activității de privatizare pe anul 2018 al Minsterului Energiei
Anunt BVC
HG BVC
BVC Privatizare ME-2018
16.01.2018
Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Planului de acţiuni preventive privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale și a Planului de urgenţă
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 29 .01.2018, orele 17.
Plan de actiuni preventiv – HG
Plan de actiuni preventiv – NF
Anexa Nr 1
Anexa Nr 2
8.12.2017
Proiectul de HG pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și a Hotărârii nr. 935 /2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor
HG modif ARP
NF modif ARP
8.12.2017
Proiectul de Hotarare a Guvernului pentru stabilirea pentru anul 2018 a cotelor procentuale prevăzute la art. 177, alin. (3^6) și (3^7) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare:
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 18 .12.2017, orele 17
Cote HG-2018
Cote NF-2018
28.11.2017
Plan de Acțiuni Preventive privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale. Data de 11 decembrie este termenul limită pentru observații.
P.A.P.
P.U.
28.11.2017
Poiectul de Hotarare a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1177/2001 privind desemnarea grupei române în Comisia mixtă româno-iugoslavă pentru Porțile de Fier.
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 08.12.2017, orele 17
Comisia mixta rom-iugoslava HG-nr-1177
Comisia mixta rom-iugoslava NF
Comisia mixta rom-iugoslava Anexa
28.11.2017
Raspunsul D.G.T.G.N. si legislatia de interes general din sfera de atributii a directiei
Raspuns SG Memorandum transparenta
Directiva 2009 73 piata-gaze
DIRECTIVA 2009_119 Mentinere-stocuri-minime-de-titei-si-produse-petroliere
REGULAMENTUL 1938_2017 Modif-994
LEGE 100
LEGE 123
LEGE 238
LEGE 360
23.11.2017
Strategia Energetică a României în dezbatere cu sindicatele
22.11.2017
Plan de Acțiuni Preventive privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale
9.11.2017
Proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 247/2017 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. pentru anul 2017.
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 20.11.2017, orele 17.
HG
NF
26.10.2017
Anunt privind elaborarea proiectului Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară
ANUNT BVC
HG BVC Rectificat-2017 RATEN
BVC Rectificat RATEN
16.10.2017
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului Naţional de Management al Apei Grele și a unor măsuri necesare pentru asigurarea securității obiectivului
HG aprobare ROF Centru-Apa-Grea
NF ROF CNMAG
Organigrama CNMAG
ROF CNMAG
11.10.2017
Proiectul de Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 360/2013, privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 20 .10.2017, orele 17.
STOCURI modificare Lege 360 OUG
STOCURI modificare Lege 360
11.10.2017
Hotarare a Guvernului privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 20 .10.2017, orele 17.
DISPONIBILIZARI CEH HG-2017
DISPONIBILIZARI CEH NF-2017
10.10.2017
Hotărâre privind aprobarea Cadrului naţional de politică pentru dezvoltarea pieței în ceea ce privește combustibilii alternativi în sectorul transporturilor și pentru instalarea infrastructurii relevante în România și pentru inființarea Consiliului interministerial de coordonare pentru dezvoltarea pieței pentru combustibili alternativi
HG DAFI
NF DAFI
6.10.2017
Hotarare a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1066/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. București
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro, dezbaterile urmand a avea loc in data de 23.10.2017, orele 12.
HG privatizare Hidroelectrica
NF privatizare Hidroelectrica
4.10.2017
Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., aflat sub autoritatea Minsiterului Energiei
Anunt BVC
BVC Rectificat
HG BVC Rectificat
NF BVC
12.09.2017
Hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce privește combustibilul lignit
HG depozit Rosia
NF depozit Rosia
06.09.2017
CESEC
Hotarare Guvern
Nota Fundamentare
04.09.2017
Proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea alocarii unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj
pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiaza persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 14 .09.2017, orele 17:00.
DISPONIBILIZARI SNIM HG
DISPONIBILIZARI SNIM NF
23.08.2017
Proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea măsurilor pentru realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce privește combustibilii pentru perioada sezonului rece și volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 15 noiembrie 2017 – 15 martie 2018, precum și alte măsuri privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a Sistemului Electroenergetic Naţional
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 01 .09.2017, orele 17.
Program de iarna HG 16-august
Program de iarna NF
Program de iarna ANEXA 1A.doc
Program de iarna ANEXA 1 17-18-august
Program de iarna ANEXA 2 17-18-aug
23.08.2017
ORDONANȚĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi in Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”
Ordonanta Urgenta
Nota Fundamentare
11.08.2017
Proiectul de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale : ,,Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria – România – Ungaria – Austria”
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 22 .08.2017, orele 17
BRUA – HG
BRUA – NF
ANEXA
28.07.2017
PROIECT DE OUG TRANSFER-UAT-26
Proiect de OUG Transfer UAT 26
NF-OUG Transfer Elcen-26-iulie
26.07.2017
Proiectul de Hotarare a Guvernului privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2017, a fost postat mult mai tarziu fata de ziua cand am solicitat, astfel termenul de 10 zile calendaristice expira in data de 7 august 2017.
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 07. 08.2017, orele 17:00.
STOCURI URGENTA – HG
STOCURI URGENTA – NF
STOCURI URGENTA – Anexa1
STOCURI URGENTA – Anexa2
STOCURI URGENTA – Anexa3
26.07.2017
HG BVC
ANUNT BVC
BVC CEH 2017
HG CEH 2017
18.07.2017
Proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național
Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşia de Jiu, județ Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la urmatoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 2 august 2017, orele 17
ROSIA – NF
ROSIA – HG
ROSIA – Anexa2
07.07.2017
RAPORT GUVERNANTA PENTRU 2016
NOTA APROBARE RAPORT GUVERNANTA CORPORATIVA
Anexa-1 Raport activitate CF-OUG-109-pt-2016
17.05.2017
TERENURI – MAJORARE CAPITAL – HG
TERENURI- MAJORARE -DGSC
21.04.2017
HG si NF privind aprobarea sumei pentru disponibilizari CEO 2017
21.03.2017
HG privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa”.
Nota de fundamentare.
Anexa
21.03.2017
HG privind înscrierea unui coridor aflat în administrarea Ministerului Energiei în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Nota de fundamentare.
Anexa
13.03.2017
HG privind aprobarea trecerii, cu plată, a unor bunuri imobile și a terenului aferent, aflate în proprietatea Electrocentrale Grup S.A, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția Națională de Îmbunatățiri Funciare.
Nota de fundamentare.
Anexa
27.02.2017
Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. pentru anul 2017

Nota de fundamentare.
Anexa
27.02.2017
Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara – S.A. pentru anul 2017

Nota de fundamentare.
Anexa
16.02.2017
HG proiect privind completarea HG nr. 1215
Nota de fundamentare in completarea HG-1215
OUG pentru modificarea si completarea Legii 220
Nota de fundamentare OUG pentru modificarea si completarea Legii 220
13.02.2017
Proiectul de Lege pentru constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere.
Expunerea de motive
Partea dispozitivă
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
06.02.2017
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2016
Notă de fundamentare
Anexa 1
Anexa 2
06.02.2017
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2016
Notă de fundamentare
20.01.2017
HG 980
FORMULARE BUGET 2017
FORMULARE BUGET 2016
19.12.2016
Strategia Energetică a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050, versiunea revizuită după perioada de consultare publică
13.12.2016
Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 588/2016 privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
05.12.2016
HOTĂRÂRE pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2017
17.11.2016
Proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie – Versiunea revizuită în urma consultării publice
15.11.2015

Proiectul Strategiei Energetice a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050

14.11.2016
Proiect de Hotărâre a Guvernului, privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Compania Naţională a Uraniului – SA
08.11.2016
Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Națională a Uraniului S.A
26.10.2016
PROIECT DE HOTARÂRE privind aprobarea măsurilor pentru realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce privește combustibilii pentru perioada sezonului rece și volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 15 noiembrie 2016 – 15 martie 2017, precum și alte măsuri privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a Sistemului Electroenergetic Naţional  – Variantă revizuită în urma consultării publice
26.10.2016
PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
20.10.2016
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie la cariera Roşia de Jiu”
19.10.2016
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Lucrări pentru punerea în funcțiune a capacității finale de producție de 8.500 mii tone/an lignit la cariera Jilț Sud”
11.10.2016
Proiect de Hotărâre pentru stabilirea cotelor procentuale prevăzute la art. 177, alin. (34) si (35) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare
10.10.2016
Hotărâre a Guvernului privind înscrierea unor terenuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrare Ministerului Energiei
30.09.2016
Proiect de HG privind aprobarea Programului energetic de iarnă 2016 – 2017
20.09.2016
Proiect de Hotarare de Guvern privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrare Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleara – RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri aflată în domeniul public al statului.
09.09.2016
Proiect de Ordonanță de Urgență privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naționale a Uraniului SA
6.09. 2016
Manualul de procedură privind Proiectele de Interes Comun
2.09.2016
Proiect de HOTĂRÂRE pentru acordarea unor facilităţi pe termen scurt, cu privire la obţinerea vizelor de scurtă şedere, pe teritoriul României, pentru anumite categorii de cetățeni străini care urmează să desfășoare activități pe instalaţii offshore
1.09.2016
Proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare
22.07.2016
Hotarare a Guvernului privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A
21.07.2016
Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A
Hotărâre privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la  Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A.
19.07.2016
Hotărâre privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.
12.07.2016
Hotărârea de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Electrocentrale București SA
07.07.2016
Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă
24.06.2016
HG pentru suspendarea anexei HG 488 2015
23.06.2016
Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/ 2012
17.06.2016
Hotărâre privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2016
15.06.2016
HG privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2016 al SC Electrocentrale Grup SA
15.06.2016
HG privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2016 al SC SC Electrocentrale Constanta SA
14.06. 2016
Proiectul de Hotărâre privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa”
14.06.2016
Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale si a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte
31.05.2016
Raport Guvernanță Corporativă 2015
9.05.2016
Minuta întâlnirii din data de 31 martie a.c. privind modificarea Legii 220/2008
29.04.2016
Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
28.04.2016
Proiectul de Lege privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/ sau produse petroliere
28.04.2016

Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul Naţional de Investiţii

19.04.2016
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru societatea Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A. aflat sub autoritatea Minsiterului Energiei
05.04.2016
Ordonanță de Urgență a Guvernului pentru completarea anexei la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 36/2013, privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum și alte măsuri
30.03.2016
Minuta întâlnirii din data de 23 martie a.c. privind modificarea Legii 220/2008
07.03.2016
Minuta întâlnirii Grupului de lucru constituit în vederea modificării Legii 220/2008
03.03.2016
Hotărâre de Guvern pentru aprobarea bugetului pe anul 2016 al RATEN
01.03.2016
Definiții și principii care sunt propuse pentru a sta la baza modificării Legii nr. 360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere
16.02.2016
Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli UT Midia 2016
3.02.2016
Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2016 al Ministerului Energiei
26.01.2016
Hotarare a Guvernului privind aprobarea acordarii ajutorului de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive din cadrul Societatii Nationale de Inchidere Mine Valea Jiului – SA Petrosani, pe anul 2016.
26.01.2016
Ordinul Ministrului Energiei nr. 7/07.01.2016 pentru aprobarea planului de acțiuni preventive și a planului de urgență (RO)
ORDER no. 7 of January 7, 2016 on approving the preventive action plan and the emergency plan (EN)
Ordinul nr. 7/07.01.2016 se găsește în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 34 și 34 bis din 18.01.2016.
08.01.2016
Raportul de progres al României privind promovarea și utilizarea energiei din surse regenerabile, în conformitate cu Art. 22 din Directiva 2009/28/CE
18.12.2015
Program de iarna Ianuarie-Martie 2016
07.12.2015
Proiectul de Hotarare a Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Energiei
04.12.2015
Hotarare a Guvernului privind aprobarea Programului de iarna in domeniul energetic pentru asigurarea functionarii in conditii de siguranta si stabilitate a Sistemului Electroenergetic National
28.11.2015
Hotarare pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie, care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2016
29.10.2015
HG privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.
26.10.2015
Proiectul Planului de Acţiuni Preventive, supus consultării publice şi care urmează să fie adoptat şi notificat Comisiei Europene
22.10.2015
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică aferentă obiectivului de investiţii „S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – Instalaţie tehnologică de suprafaţă la sonda 4 Bătrâneşti, judeţul Bacău
16.10.2015
Proiect de modificare a Procedurilor privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanţarea investiţiilor din Planul naţional de investiţii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea şi raportarea investiţiilor, precum şi cheltuielile eligibile, în concordanţă cu modificările legislative aduse HG nr. 1096/2013
13.10.2015
Hotărâre a Guvernului privind înființarea, modul de organizare, finanțarea și procedura de funcționare a Direcției Generală Pentru Soluționarea Alternativă a Litigiilor din România, precum modificarea şi completarea unor acte normative
06.10.2015
Proiectul Planului de Urgenţă, supus consultării publice şi care urmează să fie adoptat şi notificat Comisiei Europene în conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) NR. 994/2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului
29.09.2015
HG pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi
04.09.2015
Anunt referitor la proiectul de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2013
03.09.2015
ANUNT referitor la elaborarea proiectului Ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar a statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată
27.08.2015
Ordonanta de urgenta Guvernului pentru completarea Ordonantei de urgenta nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative
26.08.2015
REVIZIE “Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii”
24.08.2015
Hotararea Guvernului privind aprobarea Memorandumului de Intelegere intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind realizarea proiectelor necesare interconectarii retelelor de gaze naturale si energie electrica din republica Moldova si Romania
21.08.2015
HOTARARE pentru modificarea şi completarea Hotararii Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerarii bazate pe cererea de energie termica utila.
21.08.2015
LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică
HOTĂRÂRE privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la REGIA AUTONOMĂ PENTRU ACTIVITĂȚI NUCLEARE DROBETA TURNU SEVERIN
12.08.2015
Legea privind siguranta operatiunilor petroliere offshore
05.08.2015
Hotararea Guvernului privind suplimentarea bugetului MAI pe anul 2015 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2015 , pentru achizitia de octoxid de uraniu
30.07.2015
Ordonanta Guvernului pentru aprobarea platii cotizatiei anuale ce decurge din calitatea Romaniei de membru al Agentiei Internationale pentru Energie Regenerabila , IRENE si pentru completarea anexei nr, 1 la Ordonante Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte
21.07.2015
Hotarare a Guvernului pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei si de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera
14.07.2015
Hotărâre a Guvernului privind transmiterea unor bunuri din domeniul public al statului si aflate in administrarea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri
07.07.2015
Proiect de Hotarare a Guvernului privind stabilirea nivelului stocurilor minime si aprobarea modului de transpunere a obligatiilor de constituire si mentinere a stocurilor de urgenta pentru titei si/sau produse petroliere pe operatori economici in anul 2015
22.06.2015
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii
12.06.2015
HG privind aprobarea amplasamentului si declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privatã situate în coridorul de expropriere al lucrãrii de utilitate publicã „S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – Conducta de aductiune a sondei 15 Bilciuresti”, judetul Dâmbovita
11.06.2015
Hotarare de Guvern pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societății Rompetrol Rafinare S.A. si de constituire a unei Comisii pentru implementarea tranzacţiei convenite la 15 februarie 2013 prin „Memorandumul de înţelegere” încheiat între statul român şi The Rompetrol Group N.V.
11.06.2015
HOTĂRÂRE pentru stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei în perioada 1 iulie 2015–30 iunie 2021
11.06.2015
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020
10.06.2015
Raportul privind evoluția și performanța activității regiilor autonome şi societăţilor la care Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri deține calitatea de autoritate publică tutelară, pentru anul 2014
04.06.2015
ORDONANŢA DE URGENȚĂ pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Regenerabilă (IRENA) şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
29.05.2015
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare.
22.05.2015
Organizarea de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri a reuniunii Consiliului de Administraţie şi a Adunării Generale a Asociaţiei Europene a Artizanatului şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (UEAPME)” care se va desfăşura la Bucureşti în data de 10 iunie 2015
18.05.2015
Hotărâre privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.
13.05.2015
Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unui împrumut Societăţii Complexul Energetic Hunedoara S.A., din venituri din privatizare
07.05.2015
HOTĂRÂRE privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
04.05.2015
HG pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea în dezvoltarea utilizării paşnice a energiei nucleare, semnat la Beijing, la 1 septembrie 2014
20.04.2015
Proiect de Hotarare a Guvernului privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrare Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleara – RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri a unor bunuri aflate în domeniul public al statului
20.04.2015
Proiect de Hotarare a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1084/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 2.964/95/CE de introducere a inregistrarii importurilor si livrarilor de titei in cadrul Comunitatii, a Deciziei Consiliului Uniunii Europene nr. 1999/280/CE privind o procedura comunitara de informare si de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu titei si asupra preturilor de consum ale produselor petroliere si a Deciziei Comisiei Europene nr. 1999/566/CE de aplicare a Deciziei 1999/280/CE a Consiliului privind o procedura comunitara de informare si de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu titei si a preturilor de consum ale produselor petroliere.
20.04.2015
Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii
14.04.2015
Proiect OUG privind acordarea unui ajutor de stat privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare, Societăţii Complexul Energetic Hunedoara S.A., sub forma unui împrumut din venituri din privatizare.
01.04.2015
Anunț referitor la prețul de referință la 1 Aprilie 2015 pentru certificateșe de emisie de gaze cu efect de seră
18.03.2015
HG privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică – „Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”
24.02.2015
Proiectul de hotărâre de Guvern privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor propritate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa”

19.02.2015

Noul Cod de Procedura Fiscala
19.02.2015
Noul Cod Fiscal.
16.02.2015
CONSULTATION PAPER ON THE REVISION OF Regulation (EU) No 994/2010 concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC
16.02.2015
Proiectul  de HG – privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. Petroșani, pentru anul 2015.
09.02.2015
Manual de Procedura Proiecte de Interes Comun
13.01.2015
Proiect de Hotărâre privind unele măsuri referitoare la derularea proceselor de privatizare pentru unele societăţi comerciale la care Ministerului Energiei,    Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri este acţionar.
30.12.2014
Proiect de Hotarâre a Guvernului pentru stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică destinată consumului populaţiei, produsă în centralele de cogenerare şi în centralele termice, pentru perioada ianuarie – iunie 2015
23.12.2014
Proiect de Hotarare a Guvernului   privind adoptarea unor măsuri de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional pentru perioada 01 ianuarie – 28 februarie 2015
12.12.2014
Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul Naţional de Investiţii
26.11.2014
 Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
04.11.2014
Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Amenajarea hidroenergetică a râului Siret pe sectorul Cosmeşti – Movileni”.
Proiect de ORDIN pentru aprobarea Procedurii de autorizare a delegării obligaţiilor de stocare ce revin operatorilor economici care au obligaţia de constituire a stocurilor de urgenţă
03.11.2014
Proiect de HG pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea clientilor intreruptibili de siguranta si a consumatorilor protejati.
30.10.2014
Proiect de Ordonanta de urgenta pentru prorogarea unor termene prevazute la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor masuri cu privire la vanzarea unor pachete de actiuni detinute de Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice Electrica S.A. si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2004 privind unele masuri pentru derularea procesului de privatizare a Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale Distrigaz Sud S.A. Bucuresti si a Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale Distrigaz Nord S.A. Targu Mures, precum si a societatilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice, precum si a termenelor prevazute la alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2005 privind unele masuri pentru derularea si finalizarea privatizarii societatilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice Electrica Moldova S.A. si Electrica Oltenia S.A.
17.10.2014.
Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 138/2013 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică
14.10.2014
Proiect de H O T Ă R Â R E pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.478/2014 privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2014
10.10.2014
 Proiect de HOTĂRÂRE privind desemnarea Departamentului pentru Energie ca autoritate naţională competentă responsabilă cu facilitarea şi coordonarea procedurii de autorizare a proiectelor de interes comun
09.10.2014
Proiect de LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
01.10.2014
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
25.09.2014
Proiect de HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori
25.09.2014
RAPORT privind evoluția și performanța activității de acționariat la regiile autonome şi societăţile aflate sub autoritatea Departamentului pentru Energie în anul 2013

16.09.2014Proiect de HG pentru aprobarea Planului Național de Acțiune pentru Eficiență Energetică
16.09.2014Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr. 511 din 26 iunie 2014 privind stabilirea prețului de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru piața reglementată de gaze naturale
04.09.2014Hotărâre privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului de acţiuni emise de Societatea Electrocentrale Bucureşti S.A. din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Energie în proprietatea privată a Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti precum şi al pachetului de acţiuni emise de Societatea Electrocentrale Constanţa S.A. din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Energie în proprietatea privată a Municipiului Constanţa, judeţul Constanţa şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa.01.09.2014Dezbatere publica privind pretul gazelor naturale platit de populatie28.07.2014ORDONANTA DE URGENTA privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale pentru Societatea „Complexul Energetic Hunedoara” – S.A.”20.08.2014Proiect de ordonanţă privind unele măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de echilibrare a Sistemului Elecroenergetic Naţional, prin construirea şi operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj 05.08.2014Proiectul de HOTARÂRE pentru modificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 262/2008 privind constituirea Comisiei pentru solutionarea întâmpinarilor unor persoane fizice în vederea exproprierii pentru cauza de utilitate publica pentru lucrarea de interes national „Mentinerea si dezvoltarea capacitatii de productie în câmpul minier Amaradia-Taraia, etapa a II-a, carierele Berbesti si Oltet, judetul Vâlcea”05.08.2014Proiect de Hotarâre a Guvernului pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie, care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2015.29.07.2014Proiect de Hotarâre a Guvernului privind aprobarea Programului de iarna în domeniul energetic pentru asigurarea functionarii în conditii de siguranta si stabilitate a Sistemului Electroenergetic National în perioada 1 octombrie 2014 – 31 martie 201527.06.2014Proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii petrolului nr. 238/200403.06.2014Proiect de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1032/2013 privind modificarea şi completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului02.06.2014Proiect de proiect de hotarare de Guvern privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al unor unităţi administrative – teritoriale a unor suprafeţe de teren concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A., Sucursalele de Transport Bucureşti, Cluj, Craiova, Sibiu şi Timişoara 02.06.2014Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Serbiei şi Muntenegru privind reparaţia capitală, modernizarea şi mărirea puterii instalate a hidroagregatelor de la Sistemul hidroenergetic şi de navigaţie Porţile de Fier II29.05.2014Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul Naţional de Investiţii23.05.2014Proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale23.05.2014Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 22/2013 pentru stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa reglementată de gaze naturale13.05.2014Proiect de Hotărâre pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi. 13.05.201416.04.2014Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind transferul unor active de la Complexul Energetic Oltenia S.A. la Societatea Comercială „CET Govora” S.A. Râmnicu Vâlcea09.04.2014PROIECT de HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. Bucureşti07.04.2014Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale04.04.2014PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi produse petroliere pe operatori economici în anul 201424.03.2014PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă19.03.2014Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea cotei de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 201425.02.2014Proiect de hotarare de Guvern privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică – „Deschiderea si punerea în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”21.02.2014Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/ 1997 privind regimul drumurilor21.02.2014Proiect de hotarare de Guvern privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică –  „Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Roşia de Jiu, jud. Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane t/an” 21.02.2014Proiect de hotarare de Guvern privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică
„Lucrări pentru punerea în funcţiune a capacităţii finale de producţie de 8.500 mii tone/an lignit la cariera Jilţ Sud”
18.02.2014Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 123/2013 a energiei electrice si a gazelor naturale, a Legii nr. 238/2004 a petrolului si a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia14.02.2014HG privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa”13.02.2014Proceduri privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finantarea investitiilor din Planul national de investitii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea si raportarea investitiilor, precum si cheltuielile eligibile04.02.2014Hotarare de Guvern privind aprobarea acordarii ajutorului de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive din cadrul Societatii Nationale de Inchideri Mine Valea Jiului – S.A. Petrosani, pentru anul 201403.02.2014Proiect de Hotarare de Guvern si Nota de Fundamentare pentrut aprobarea continuarii aplicarii schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie09.01.2014Clarificari privind Legea pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/201317.12.2013Hotarâre privind restructurarea în vederea privatizarii a Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice Electrica S.A., prin divizare partiala si înfiintarea unei noi societati13.12.2013HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale Distrigaz Sud – S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale Distrigaz Nord – S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice13.12.2013Hotărâre de Guvern privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al unor unităţi administrativ – teritoriale a unor suprafeţe de teren concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A., Sucursalele de Transport Bucureşti, Cluj, Craiova, Sibiu şi Timişoara04.12.2013Lege pentru completarea art. 15 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative27.11.2013Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentelor (UE) ale Comisieinr. 327/2011, nr. 206/2012 şinr. 547/2012, princare se implementează Directiva 2009/125/CE a Parlamentului Europeanşi a Consiliuluidin 21 octombrie 2009 deinstituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materia de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic27.11.2013Hotărâre pentru aprobarea realizarii Proiectului „Reactor nuclear de demonstratie, răcit cu plumb – ALFRED” şi încadrarea acestuia în lista proiectelor prioritare finanţate din fonduri europene27.11.2013Hotărâre pentru modificarea HG nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementarii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă.26.11.2013Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 417/2008 privind plata contributiei anuale a României la „World Petroleum Council”, din bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor19.11.2013Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr.935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră13.11.2013ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2011 pentru aprobarea unor masuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale Distrigaz Sud S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale Distrigaz Nord S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, precum şi a**termenelor prevazute la alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2005 privind unele masuri pentru derularea si finalizarea privatizarii societatilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice Electrica Moldova – S.A. si Electrica Oltenia – S.A.13.11.2013ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind  reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea  Complexul Energetic Hunedoara S.A.6.11.2013Anunt referitor la elaborarea Proiectului de Hotararea Guvernului pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. București6.11.2013Decizia etapei de încadrare privind Planul Naţional de Investiţii în cadrul Strategiei Energetice Naţionale5.11.2013Hotarare pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. Bucuresti5.11.2013Anunţ de informare prealabilă cu privire la intenţia de demarare a procedurii de achiziţie publică de servicii de consultanţă specializate pentru elaborarea Strategiei Energetice Naţionale pentru perioada 2014-2035 si perspective pentru 205031.10.2013HG privind modificarea si completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului30.10.2013</str ong>Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru bunurile proprietate publică aflate în administrarea Ministerul Economiei si transferul unui bun din administrarea Ministerului Economiei in administrarea Administratiei Nationale Apele Romane aflata in subordinea Ministerului Mediului și Schimbarilor Climatice30.10.2013Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr.262/2008 pentru constituirea Comisiei pentru solutionarea intampinarilor unor persoane fizice,
in vederea exproprierii pentru cauza de utilitate publica pentru lucrarea de interes national Menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie in campul minier Amaradia-Taraia, etapa a II-a, carierele Berbesti si Oltet, judeţulValcea
28.10.2013Planul Național de Investiții în cadrul Strategiei Energetice Naționale28.10.2013Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public24.10.2013Ordonanta de Urgenta privind aprobarea scoaterii de la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, sub forma de împrumut a unor cantitati de combustibili pentru operatori economici producatori de energie electrica pentru Sistemul Electroenergetic National si de energie termica, precum si/sau energie termica pentru populatie, precum si prorogarea termenului prevazut la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de împrumut, a unor cantitati de combustibili pentru unii operatori economici producatori de energie electrica pentru Sistemul Electroenergetic National si de energie termica, precum si/sau energie termica pentru populatie, precum si prorogarea termenului prevazut la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de împrumut, a unor cantitati de combustibili pentru unii operatori economici11.10.2013Anunt selectie membri consiliul de administratie / consiliu de supraveghere la societatile aflate sub autoritatea Departamentului pentru Energie02.10.2013Hotarare pentru aprobarea valorilor anuale totale ale capacităţilor instalate în centralele electrice de producere a energiei din surse regenerabile în vederea acreditării grupurilor/centralelor electrice care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi16.09.2013Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 831/2010 privind aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a Societăţii Naţionale de Gaze Naturale Romgaz – S.A. Mediaş şi a mandatului instituţiei publice implicate în derularea acestui proces, cu modificările ulterioare.Raport de activitate cf OUG 109 pt 2013.pdf