30 ianuarie 2017

ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU ENERGIE

În luna decembrie 2016 s-a finalizat implementarea proiectului „Sprijin pentru efectuarea vizitelor la fața locului în vederea închiderii perioadei de programare 2007 – 2013 aferentă Axei Prioritare 4 din cadrul POS CCE”, cod proiect 2.1.023, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020, Axa prioritară 2, Obiectivul specific 2.1, Acțiunea 2.1.1.
Beneficiarul acestui proiect a fost Ministerul Energiei, durata de implementare fiind de 9 luni, de la 01.04.2016 până la 31.12.2016.
Obiectivul general al proiectului a fost acela de asigurare a sprijinului necesar Organismului Intermediar pentru Energie, direcție generală din cadrul Ministerului Energiei, pentru realizarea activităților de control și de monitorizare a proiectelor finanțate prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, pentru închiderea perioadei de programare 2007 – 2013.
Obiectivul specific al proiectului a reprezentat necesitatea eficientizării activității Organismului Intermediar pentru Energie de efectuare a vizitelor obligatorii de control la fața locului pentru cererile de rambursare finale și a vizitelor de monitorizare privind îndeplinirea indicatorilor de rezultat în perioada de durabilitate a proiectelor finanțate din Axa Prioritară 4 a POS CCE.
Valoarea totală a proiectului a fost de 208.929 de lei, din care contribuția Uniunii Europene în cuantum de 176.952,42 de lei.