RAPORT PRIVIND EVOLUTIA SI PERFORMANTA

 

RAPOARTE PRIVIND EVOLUTIA SI PERFORMANTA ACTIVITAȚII REGIILOR AUTONOME ȘI SOCIETĂȚILOR

NOU Raport privind evoluția și performanța activității la operatorii economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Energiei la care deține calitatea de ”Autoritate Publică Tutelară”, pentru anul 2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1)÷ (3) din Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa  corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare – 29.06.2023

NOU Raport privind evoluția și performanța activității la operatorii economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Energiei la care deține calitatea de ”Autoritate Publică Tutelară”, pentru anul 2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1)÷ (3) din Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa  corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare – 29.06.2022

RAPORT  privind evoluția și performanța activității regiilor autonome şi societăţilor din domeniul energiei și resurselor energetice la care Ministerul Energiei deține calitatea de Autoritate Publică Tutelară, pentru anul 2020
NOU Raport privind evolutia si performanta activitatii regiilor autonome si societatilor din domeniul energiei si resurselor energetice la care MEEMA detine calitatea de Autoritate Publica Tutelara, pentru anul 2019
Raportul privind evolutia si performanta activitatii regiilor autonome si societatilor la care Ministerul Energiei detine calitatea de Autoritate Publica Tutelara pentu anul 2018
Raportul privind evolutia si performanta activitatii regiilor autonome si societatilor la care Ministerul Energiei detine calitatea de Autoritate Publica Tutelara pentu anul 2017
Raportul privind evolutia si performanta activitatii regiilor autonome si societatilor la care Ministerul Energiei detine calitatea de Autoritate Publica Tutelara pentu anul 2016