6 aprilie 2016

Ministerul Energiei a scos în dezbatere publică Ordonanța de Urgență privind includerea CEH și CNU pe lista societăților care beneficiază de măsuri de protecție socială acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri colective

Ministerul Energiei a scos în dezbatere publică pe pagina sa de internet un proiect de Ordonanță de Urgență pentru completarea anexei la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.36/2013, privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare. Acest act prevede adăugarea în anexa OUG 36/2013 a Societății Complexul Energetic Hunedoara și a Companiei Naționale a Uraniului.
Ministerul Energiei manifestă o preocupare intensă față de situația celor două companii și a angajaților acestora, astfel încât, conform OUG 36/2013, angajații disponibilizați vor putea beneficia de următoarele drepturi:

  1. indemnizaţie de şomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare;
  2. un venit lunar de completare pentru anumite perioade, în funcție de vechimea în muncă;
  3. plăți compensatorii pentru protecția socială a salariaților disponibilizați și pentru atenuarea impactului, asigurând astfel condițiile pentru activitatea de formare profesională, recalificare, specializare, perfecționare, în scopul asigurării reintegrării pe piața muncii.

Complexul Energetic Hunedoara (CEH) este cel mai mare agent economic din Valea Jiului și din județul Hunedoara, fiind singura societate care furnizează agent termic în orașele din Valea Jiului și în municipiul Deva. Compania are o putere instalată de 1.225 MW, fiind cel mai mare producător de energie electrică din partea de nord-vest a României.
Compania Naționala a Uraniului (CNU) S.A este unicul producător de pulbere sinterizabilă de uraniu de pe teritoriul Uniunii Europene.  CNU se confruntă cu dificultăți majore economico-financiare. Restructurarea, reorganizarea și eficientizarea activității singurului producător național specializat în extracția uraniului prelucrarea/prepararea minereului de octoxid de uraniu și rafinarea acestuia este un proces necesar care contribuie la menținerea independenței energetice și reprezintă un avantaj competititv unic pentru România în spațiul European comunitar.
Ministerul Energiei înțelege importanța celor două companii prin poziția lor în cadrul Sistemului Energetic Național și va continua să întreprindă toate demersurile necesare pentru menținerea acestor operatori economici în lanțul de producție.
Proiectul de Ordonanță de Urgență se află în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Energiei până pe data de 15 aprilie și poate fi consultat AICI.