26 iunie 2024

Concurs pe post – etapa de selecție, în data de 30.07.2024 (proba scrisă) și în termenul legal interviul, în vederea ocupării unei funcţii publice generale de consilier grad profesional debutant din cadrul Direcției Servicii Externe – Serviciul Comunicare, Relații Publice și Protocol – Compartimentul Relații Internaționale