26 iunie 2024

Concurs pe post – etapa de selecție, în data de 31.07.2024 (proba scrisă) și în termenul legal interviul, în vederea ocupării unei funcţii publice generale de consilier grad profesional debutant din cadrul Direcției Generale Energie Electrică, Petrol și Gaze Naturale – Direcția Energie Electrică – Serviciul Energie Electrică