28 noiembrie 2018

România a găzduit astăzi cea de-a 29-a ediție a conferinței Cartei Energiei, în calitate de Președinte al acestui forum internațional.

România a găzduit astăzi cea de-a 29-a ediție a conferinței Cartei Energiei, în calitate de Președinte al acestui forum internațional. Țara noastră este primul stat al Uniunii Europene care a preluat președinția Cartei Energiei de la înființarea acestei platforme internaționale de dezbateri și decizii în sectorul energetic. Conferinţa a reunit miniştri şi responsabili din sectorul energetic din peste 30 de ţări.
Ministrul Energiei Anton Anton a declarat în deschiderea reuniunii că: “România, în calitate de membru activ al Cartei Energiei, și-a finalizat Strategia Energetică Națională 2018-2030, cu perspective până în 2050. Strategia României este departe de a fi un document static, este o proiecție dinamică bazată pe inovație și analiză. Acest document pregătește tranziția sectorului energetic românesc spre tendințele europene.Totuși, cred că, indiferent de drum, fiecare stat al Uniunii Europene trebuie să-și stabilească ca prioritate atât inovația în sectorul energetic, cât și securitatea și siguranța pentru cetățean. România este promotoarea unor tehnologii inovatoare care vizează sectorul energiei electrice și al gazelor naturale și, în același timp, sprijină pe toate căile posibile prosumatorii.”
Procesul Cartei Energiei a început în 1990 ca o inițiativă politică lansată în Europa sub forma unei platforme de cooperare în domeniul energetic, acceptată atât de statele din Eurasia, cât și de statele dezvoltate.
În 1991 s-a semnat la Haga Carta Europeană a Energiei, iar în 1994, la Lisabona, s-au semnat Tratatul Cartei Energiei și Protocolul Cartei Energiei aferent eficienței energetice și aspectelor de mediu. Cele două documente au fost ratificate de România în 1997. Prevederile Tratatului ating domenii precum tranzitul energiei și al resurselor energetice, protejarea investițiilor, comerțul din domeniul energiei, mecanisme pentru situații de criză, eficiență energetică.