23 decembrie 2016

Recordul de producție și consum de energie electrică demonstrează buna funcționare a capacităților energetice

Sistemul Energetic Național a înregistrat în data de 19 decembrie valori maxime istorice ale producției și consumului de energie electrică, dovedind buna pregătire și funcționare a capacităților energetice de care dispunem. La acest lucru a contribuit în mod deosebit realizarea stocurilor de combustibil, chiar peste valorile prevăzute în Hotărârea de Guvern 844/2016.
Potrivit datelor furnizate de Transelectrica, în data de 19 decembrie valoarea medie orară a producției brute a fost 11.101 MW, în intervalul 18.00-1  9.00, cu o valoare instantanee maximă de 11.242 MW, la ora 18.07. Această producție a fost corelată cu un consum brut cu valoarea medie orară maximă de 9.575 MW, în intervalul 17.00-19.00, și cu o valoare instantanee maximă de 9.771 MW, la ora 17.29.
Aceste  valori  s-au obținut în condițiile unui sold mediu  zilnic  de  export  de  1.192  MW,  valoarea minimă înregistrându-se în intervalul 7.00-8.00 (522 MW), iar valoarea maximă în intervalul 15.00 – 16.00 (1.562 MW).
„Faptul că s-a făcut față unui consum maxim istoric de energie electrică din ultimii 20 de ani demonstrează că avem capacități energetice pregătite și funcționale. Stocurile de combustibil au fost realizate în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern, chiar și peste”, a declarat Corina Popescu, Secretar de Stat în Ministerul Energiei.
Situația actuală a stocurilor de lignit însumează 1.006.000 de tone, față de 1.000.000 cât prevede HG 844/2016, iar cea a stocurilor de huilă este conformă cu prevederile Hotărârii de Guvern.
Gradul de umplere a lacurilor, la data de 18 decembrie a fost de 56%, în condițiile în care HG 844/2016 prevede un grad de umplere de 40% până la 31 decembrie.
Cantitatea minimă de gaze deținută în depozitele de înmagazinare ale Transgaz este de 320.418,150 MWh.
Totodată, stocul de păcură este realizat, în conformitate cu prevederile HG 844/2016, fiind îndeplinite condițiile pentru utilizarea acestui combustibil alternativ în situația în care condițiile climatice extreme ar impune-o.