23 decembrie 2016

18 noi ocupații din domeniul energetic și 5 ocupații redenumite, în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR)

În colaborare cu Universitatea Politehnica București, Ministerul Energiei a actualizat Clasificarea Ocupațiilor din România (COR), pentru a include 18 noi ocupații în domeniul energetic și a redenumi altele 5 care existau deja în COR.
„Mă bucur din nou de colaborarea foarte bună cu Universitatea Politehnică din București. Împreună am reușit câteva lucruri importante pentru sectorul energetic. Am simțit că în acest an, Politehnica și-a recăpătat pe de-a-ntregul rolul pe care-l merită, în mijlocul dezbaterilor din sectorul energetic românesc”, a declarat ministrul Energiei, Victor Grigorescu.
Necesitatea actualizării nomenclatorului COR se impune pentru alinierea calificărilor obținute de absolvenții universităților tehnice din România la cerințele actuale ale pieței muncii. De asemenea, s-a avut în vedere și nevoia ca denumirile să corespundă cât mai bine profilului ocupațiilor respective. La baza noilor denumiri au existat consultări coordonate de Ministerul Energiei și Universitatea Politehnică București cu societăți comerciale din domeniu, cu universitățile cu profil tehnic din țară, precum și cu reprezentanți ai asociațiilor din domeniu.
Totodată, prin actualizarea COR, s-au corelat denumirile ocupațiilor din România cu prevederile Cadrului European al Ocupațiilor și Calificărilor (ISCO 08, ESCO).
Cele 18 noi ocupații introduse în COR sunt:
În grupa de bază 2151 Ingineri electricieni:

 1. Inginer electrician (cod 215149)
 2. Auditor electroenergetic (cod 215150)
 3. Inginer centrale fotovoltaice (cod 215151)
 4. Inginer centrale eoliene (cod 215152)
 5. Inginer exploatare centrale termoelectrice (cod 215153)
 6. Auditor termoenergetic (cod 215154)
 7. Inginer securitate obiective nucleare (cod 215155)
 8. Inginer exploatare centrale hidroelectrice (cod 215156)
 9. Inginer echipamente și sisteme hidroenergetice (cod 215157)
 10. Inginer management resurse de apă (cod 215158)
 11. Inginer energetica clădirilor (cod 215159)
 12. Inginer programare și optimizare a instalațiilor și proceselor energetice (cod 215160)
 13. Inginer tehnologii informatice în energetică (cod 215161)
 14. Inginer conducere și control sisteme de utilități energetice (cod 215162)
 15. Inginer rețele și sisteme hidraulice (cod 215163)

În grupa de bază 2143 Ingineri în domeniul protecției mediului, va fi inclusă ocupația de Inginer protecția mediului în energetică (cod 214304).
În grupa de bază 2144 Ingineri mecanici, va fi inclusă ocupația Inginer de proces în tratarea / epurarea apei (cod 214490).
În grupa de bază 2149 Ingineri asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare, va fi inclusă ocupația inginer exploatare echipamente și instalații nucleare (cod 21454).
Cele 5 ocupații care deja există în COR, dar care vor fi redenumite sunt:

 1. Inginer electroenergetică (cod 215105) se redenumește inginer sisteme electroenergetice (cod 215105)
 2. Inginer rețele electrice (cod 215112) se redenumește inginer rețele electroenergetice (cod 215112)
 3. Proiectant inginer energetician (cod 215111) se redenumește inginer proiectant energetician (cod 215111)
 4. Inginer termoenergetică (cod 215109) se redenumește inginer sisteme termoenergetice (215109)
 5. Inginer centrale nuclearoelectrice (cod 215115) se redenumește inginer exploatare centrale nuclearoelectrice (cod 215115).