27 decembrie 2016

Ministerul Energiei a sesizat Consiliul Concurenței, privind piața produselor obținute prin prelucrarea și rafinarea minereului de uraniu

Ministerul Energiei a sesizat Consiliul Concurenței privind necesitatea efectuării unei analize a condițiilor de piață pentru produsele obținute din minereul de uraniu, inclusiv a aspectelor legate de modul de construcție a prețurilor de comercializare, analiză care ar putea să prevină o practică anticoncurențială, respectiv abuzul de poziție dominantă din partea unui furnizor calificat al Societății Naționale Nuclearelectrica (SNN), respectiv Cameco Corporation. 

Există indicii potrivit cărora condițiile de piață pentru furnizarea combustibilului nuclear necesar SNN sunt potențial grevate de prețuri conjuncturale și că nu sunt create premisele pentru asigurarea unei surse constante, la un preț predictibil pe termen lung pentru acest produs.
Ministerul Energiei își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că existența unor potențiale practici concurențiale neloiale ar putea conduce în timp, pe de-o parte, la riscul de incapacitate de funcționare a producătorului român de profil, Compania Națională a Uraniului (CNU), și, pe de altă parte, la riscul vizând siguranța pe termen lung în furnizarea combustibilului nuclear pentru CNE Cernavodă. Acest fapt ar amenința funcționarea ciclului nuclear integrat al țării noastre, un avantaj cert al României în spațiul European. În același timp, ar putea fi afectată și competitivitatea pieței naționale de electricitate, pe termen lung, în contextul impactului asupra CNE Cernavodă.
Guvernul României, prin Ministerul Energiei, a depus eforturi deosebite, în cursul anului 2016, pentru sprijinirea CNU, acordând inclusiv un ajutor de salvare în valoare de 62 de milioane de lei, aprobat prin OUG 65/2016, în urma obținerii Deciziei Comisiei Europene nr. 6250/30.09.2016.
Pentru asigurarea funcționării CNU pe termen lung, este imperios necesară asigurarea tuturor condițiilor de concurență loială în piața de profil, care să confere participanților, inclusiv CNU, posibilitatea de a-și valorifica de o manieră corectă avantajele competitive în relația cu beneficiarul final.
Ministerul Energiei militează pentru păstrarea pe piață a produselor din uraniu ale capacităților naționale de producție în domeniu, în condiții de eficiență economică și concurență comercială corectă, cu scopul de a oferi securitate și stabilitate în aprovizionarea SNN cu materia primă necesară pentru fabricarea combustibilului nuclear și pentru a menține, în acest fel, ciclul nuclear integrat deschis al României.
Totodată, Ministerul Energiei dorește evitarea unei situații de poziție dominantă din partea unor terți actori din piață, care s-ar putea manifesta prin practicarea unor prețuri de ruinare cu consecințe deosebit de grave pentru asigurarea securității în aprovizionarea cu materie primă necesară fabricării combustibilului nuclear.
Reamintim că, în baza analizelor efectuate în contextul elaborării noii Strategii Energetice a României pentru perioada 2016-2030, cu tendințe pentru 2050, rolul componentei nucleare în asigurarea necesarului de energie al țării este deosebit de important în special după anul 2025, ceea ce impune inclusiv salvgardarea condițiilor unei piețe funcționale a materiilor prime de interes strategic.
Biroul de Comunicare Publică și Relații Publice