18 august 2016

Reconstrucții ecologice înainte de 1990

Pentru activitatea miniera desfăşurată în bazinul minier al Olteniei au fost redate anticipat în circuit economic până în anul 1989, suprafeţe de teren în mai multe județe ale țării, așa cum sunt prezentate în exemplificarea de mai jos:

Nr. Crt. Unitatea Suprafeţe redate anticipat Unitatea administrativă în care s-a executat redarea
Subunitatea (ha)
din care:
Total Agricol Silvic
1. U.M.C. Roşia 225 208 0 Judetul Gorj
17 0 Judetele Gorj si Mehedinţi
2. U.M.C. Jilţ Nord 35 35 0 Judetul Harghita
3. U.M.C. Jilţ Sud 1.643 1.577 0 Judetul Gorj
43 0 Judetul Arad
23 0 Judetul Maramureş
4. U.M.C. Husnicioara 251 50 0 Judetul Olt
164 0 Judetul Mehedinţi
37 0 Judetul Bihor
5 U.M.C Rovinari 610 167 443 Judetul Gorj
6 UMC Pinoasa 375 375 0 Judetul Suceava
Total S.C.E. Oltenia S.A. 3139 2.696 443

Suprafețele de mai sus au fost amenajate ca terenuri agricole pe trenuri degradate, pentru Cooperativele Agricole de Producție din județele enumerate.
Redarea anticipată în circuitul economic a terenurilor reclamă reamenajarea şi modelarea su­prafeţelor şi apoi plantarea de culturi agricole sau de puiet de copaci pentru  redarea în circuit silvic. Culturile agricole și plantațiile silvice sunt stabilite prin proiecte și studii intocmite anterior execuției lucrărilor de redare în circuit economic.
Reamenajarea minieră şi modelarea sunt activităţi care impun parcurgerea mai multor etape tehnologice, şi anume: recuperarea şi conservarea solului vegetal; construirea hal­delor, nivelarea suprafeţei haldelor; ameliorarea terenului de pe halde şi depunerea solului vegetal pe suprafeţele nivelate şi ameliorate. În etapa următoare se efectuează plantarea care  suprafețelor fie cu culturi agricole, fie cu puiet de salcâm sau alte specii de copaci în vederea redării în circuit silvic. Procesul durează până la patru ani, iar refacerea zonei din punct de vedere ecologic este de 100%.