30 noiembrie 2015

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produse din surse regenerabile, în dezbatere publică

București, 30 noiembrie 2015

COMUNICAT DE PRESĂ

Ministerul Energiei a publicat, pe site-ul instituției, în dezbatere publică, proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2016. De asemenea, în documentul publicat pe site se regăsește și Nota de Fundamentare aferentă proiectului.

În conformitate cu prevederile legale aplicabile, nivelul cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile a fost stabilit în baza scenariilor transmise de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Astfel, pentru anul viitor, cota obligatorie propusă este de 12,15% din consumul final brut de energie electrică.
În perioada imediat următoare, ministerul va organiza dezbateri cu reprezentanții asociațiilor de producători de energie și reprezentanții asociațiilor de consumatori, dar și cu instituții precum ANRE și Consiliul Concurenței.
Biroul Relații Publice, Comunicare, Protocol