9 noiembrie 2016

Programul de iarnă privind măsurile pentru realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului Electroenergetic Naţional a fost adoptat în ședința de Guvern

 
Hotărârea privind măsurile pentru realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN) denumit Programul de iarnă a fost adoptată în ședința de Guvern de miercuri, 9 noiembrie. Programul vizează funcționarea în condiții de siguranță a SEN în perioada 15 noiembrie 2016 – 15 martie 2017, cu posibilitatea prelungirii până la 31 martie, în ceea ce privește asigurarea combustibililor pentru perioada sezonului rece și a volumului de apă din lacurile de acumulare.
Stocurile necesare a fi constituite până la 15 noiembrie 2016, pentru buna desfăşurare a activităţii, odată cu începerea sezonului rece, se compun din:

 
Combustibil/
apă
– Lignit mii tone 1.000
– Huilă mii tone 163
la care se adaugă stocurile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor izvorâte din Hotărârea de Guvern nr.138/2013 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică, cu modificările și completările ulterioare
– Păcură mii tone 30
– Volum brut de apă în lacuri mil. m3 1.650
– Energie electrică echivalentă în lacuri mii MWh 1.600
– Stoc mimim obligatoriu de gaze naturale înmagazinate în depozitele subterane (până la 31 octombrie 2016)*
– Estimare stoc final ciclu înmagazinare 2016
– Stoc minim de gaze naturale pe care SNTGN Transgaz SA Mediaș are obligația să-l dețină în depozitele de înmagazinare subterană până la data de 31 octombrie 2016**
MWh
 
 
MWh
 
18.340.862,385
 
 
25.500.000,000
 

* Conform Deciziei ANRE nr.1.602/2016
** Conform Deciziei ANRE nr. 1.344/2016
Valoarea stocurilor necesare pentru perioada 15 noiembrie 2016 – 15 martie 2017 este de 2.322,2 mil. lei. La programul de iarnă contribuie producătorii de energie electrică și termică în cogenerare, operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Energiei, cât și producătorii aflați în administrația Consiliilor Județele și/sau Locale.
Documentul a fost întocmit pe baza evoluţiei consumului realizat în anii anteriori, a analizării prognozelor realizate de Comisia Naţională de Prognoză şi Dispecerul Energetic Naţional, avându-se în vedere dimensionarea corespunzătoare şi, în acelaşi timp, necesară a stocurilor de combustibili și a volumelor de apă în marile lacuri de acumulare, la data de 15 noiembrie 2016. În cadrul Programului au fost incluși toți producătorii de energie electrică și termică în cogenerare cu unități dispecerizabile.