1 noiembrie 2016

Pericolul insolvenței/ falimentului societății de reparații și mentenanță SSH Hidroserv S.A., filiala Hidroelectrica S.A