1 noiembrie 2016

Situația economico-financiară a societății de reparații și mentenanță SS Hidroserv S.A. – filiala Hidroelectrica S.A și intenția de declanșare a procedurii de intrare în insolvență a SSH Hidroserv