13 mai 2016

Noul Acord de Securitate Nucleară va reduce riscul Terorismului Nuclear

„Ca urmare a intrării în vigoare a Amendamentului la Convenția privind Protecția Fizică a Materialelor Nucleare (CPPNM), comunitatea internațională trebuie să se concentreze pe implementarea sa”, a afirmat Yukiya Amano, director general al Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (IAEA).
Yukiya Amano a făcut apel la aderarea rapidă la noua Convenție de către cele 50 de state membre, care încă utilizează vechea Convenție, pentru a consolida securitatea nucleară și pentru a reduce riscul terorismului nuclear, la nivel internațional.
„Intrarea în vigoare a amendamentului demonstrează determinarea comunității internaționale de a coopera pentru consolidarea securității nucleare. Agenția a muncit mult, în special în ultimii ani, pentru a încuraja statele să adere la Amendament (…) Eforturile noastre colective au fost, acum, răsplătite. Ca rezultat, lumea va fi un loc mai sigur”, a adăugat directorul general IAEA, în cadrul evenimentului de introducere a Amendamentului.
Amendamentul lărgește Convenția originală, adoptată în 1979, pentru a asigura protecția centrelor nucleare și a materialelor nucleare pentru uz domestic, stocare și transport. Ba mai mult, își extinde aria de acțiune și asupra unor delicte deja existente în CPPNM, precum furtul materialelor nucleare, dar și asupra altora noi ce vizează, în particular, contrabanda cu materiale nucleare și sabotajul sau periclitarea centrelor nucleare. În plus, Amendamentul vizează lărgirea cooperării și a schimbului de informații între state, pentru a localiza și a recupera materialele furate sau chiar pentru a acționa în cazul unui sabotaj.
Aderarea a două treimi din statele membre la CPPNM a fost necesară pentru intrarea în vigoare a Amendamentului. Baremul a fost atins pe 8 aprilie.
În fața unor noi provocări
„Nigeria este mulțumită, în mod deosebit, de intrarea în vigoare a Amendamentului, într-un moment în care lumea întâlnește noi pericole emergente din cauza materialelor nucleare ce ajung în mâinile «actorilor» non-statali. Punctul slab al securității nucleare a fost, în sfârșit, consolidat”, a spus Adelakun Abel Ayoko, reprezentat permanent al Nigeriei în Austria și IAEA.
Nigeria a jucat un rol important în promovarea punerii în aplicare a Amendamentului în Africa, găzduind atelierul regional referitor la Amendament, în anul 2012.
IAEA va continua să creioneze cadrul legislativ și să ofere asistență tehnică statelor membre, pentru a facilitata implementarea Amendamentului: „Lucrând în colaborare cu experții naționali și cu parteneri-cheie din lume, Agenția va continua să furnizeze îmbunătățiri vizibile pentru securitatea nucleară în anii ce vor urma”, a spus Yukiya Amano.
Multe țări se află, deja, în procesul de implementare a cerințelor adiționale din Amendament.
„Spania a realizat progrese notabile, în termeni de ratificare a stipulărilor Convenției”, a afirmat Gonzalo de Salazar, Amabasadorul Spaniei la IAEA. De la acceptarea Amendamentului în anul 2007, Spania și-a actualiazat reglementările pentru protecția fizică a materialelor nucleare și a centrelor în anul 2011, respectiv 2015. În același timp, Spania a desfășurat eforturi diplomatice intense pentru a promova intrarea în vigoare a Amendamentului, în special cu țările din America de Sud.
Cooperare internațională
În timp ce alte state au adus, deja, modificări legislațiilor naționale, noile notificări și cerințe de cooperare, la nivel internațional, vor deveni complet operaționale acum, când Amendamentul a intrat în vigoare. Pentru a facilitata implementarea, IAEA va găzdui o reuniune a punctelor de contact și a autorităților centrale și compentente din statele membre, cu privire la CPPNM și la Conveția de dinaintea Conferinței privind Securitatea Nucleară (Meeting of Points of Contact and Central and Competent Authorities of States Parties to the CPPNM and the CPPNM Amendment), din perioada 5-9 decembrie, anunț făcut de directorul general IAEA.
Prin intermediul acestei reuniuni, Agenția urmărește să faciliteze implementarea rapidă și efectivă a Amendamentului și a practicilor internaționale de cooperare. Alt obiectiv al acestei prime întâlniri va fi clarificarea rolurilor și responsabilităților a punctelor de contact, în orizontul Amendamentului.
Mai multe state și-au asistat partenerii în pregătirea pentru implementarea Amendamenului: „Începând cu octombrie 2011, Programul de Parteneriat Global din Canada a oferit 720 de mii de dolari, către șase ateliere regionale și a furnizat asistență follow-up cu scopul de a ajuta alte țări în implementarea Amendamentului. Canada salută cooperarea cu Agenția pentru a ajuta alte state în implementarea Amendamentului, în contextul intrării în vigoare”, a afirmat Ché van Haastrecht, însărcinat cu Afacerile Externe în Misiunea Permanentă canadiană, din cadrul Organizațiilor Internaționale în Viena.
Încă există 50 de părți ale CPPNM care n-au aderat la Amendament, iar Yukiya Amano i-a sfătuit să o facă cât mai repede: „Implementarea universală a noii Convenții va asigura protecția solidă a materialelor nucleare din lume, împotriva acțiunilor teroriștilor.”
Context: CPPNM și Amendamentul său
CPPNM, singurul apanaj legal internațional referitor la sectorul protecției fizice privind materialele nucleare, a fost pus în aplicare în anul 1987. Se concentrează pe protecția fizică a materialelor nucleare folosite în scopuri pașnice, în timpul transporturilor internaționale, dar nu abordează securitatea centrelor nucleare și materialelor nucleare pentru uz domestic, stocare și transport. În iulie 2005, părțile semnatare ale CPPNM au adoptat Amendamentul pentru a acoperi părțile lipsă ale Convenției pe această temă.
În lume, cantitatea materialelor nucleare pentru scopuri pașnice a crescut cu până la 70% din 1999 și va continua să crească în deceniile următoare, odată cu creșterea utilizării globale de putere nucleară. Începând cu anul 1995, aproape 2.800 de incidente, referitoare la scoaterea de sub controlul reglementatorilor a materialelor radioactive, au fost raportate de statele membre. Doar câteva dintre acestea implică materiale nucleare ce ar fi putut fi folosite pentru a construi un dispozitiv exploziv, dar câteva ar fi putut fi combinate pentru a crea o bombă artizanală.
La momentul actual, sunt 152 de state membre ale Convenției.
Sursă: IAEA
Sursă foto: S. Toszer/IAEA