26 februarie 2016

Ministrul Energiei, Victor Grigorescu, s-a întâlnit cu E.S. domnul François Saint – Paul, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Franței în România

București, 26 februarie 2016
COMUNICAT DE PRESĂ

Ministrul Energiei, domnul Victor Grigorescu, s-a întâlnit miercuri, 24 februarie, cu E. S. domnul François Saint – Paul, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Franței în România. Întâlnirea a prilejuit un schimb de informații pe tema relațiilor bilaterale în domeniul energiei. La întâlnire au participat și doamna Diana Codău, consilier personal pe relații internaționale al ministrului Energiei, și domnul Pierre Moussy, șeful Serviciului Economic al Ambasadei Franței.

Discuțiile au atins câteva obiective strategice ale cooperării dintre România și Franța în domeniul energetic, respectiv eficiența energetică, transferul de tehnologie, utilizarea echilibrată a surselor convenționale și neconvenționale de energie. A fost abordată eficiența sistemelor centralizate de încălzire și, în general, chestiunea termiei.
În ce privește energia nucleară, s-a discutat despre gestionarea deșeurilor radioactive, gestionarea combustibilului nuclear uzat, despre cooperarea între instituțiile specializate și companiile de profil din cele două țări.

Ambasadorul Franței a propus continuarea dialogului la nivel înalt pe temele de interes identificate, domeniul nuclear fiind vizat în mod particular în colaborarea dintre cele două state.
La rândul său, demnitarul român a punctat deschiderea părții române față de intensificarea cooperării la nivel instituțional între cele două țări, în vederea identificării elementelor care pot fi susținute în comun pe probleme prioritare la nivelul Uniunii Europene, cum ar fi Uniunea Energetică, întărirea securității energetice prin utilizarea tehnologiilor cu carbon scăzut, printre care și energia nucleară, care pot contribui la atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea ponderii resurselor regenerabile și creșterea eficienței energetice.
De asemenea, ministrul Energiei, domnul Victor Grigorescu, a încurajat, în cadrul întrevederii, participarea companiilor franceze la proiectele de investiții promovate de partea română în domeniul energetic.
Biroul de Comunicare Publică și Relații Publice