Strategia Energetică a României: Ministerul Energiei publică „Analiza stadiului actual”, respectiv „Angajamentele internaționale ale României în sectorul energetic”

Ministerul Energiei publică „Analiza stadiului actual”, respectiv „Angajamentele internaționale ale României în sectorul energetic”, după discutarea acestor documente în Consiliul Consultativ. Materialul a fost finalizat de echipa noii Strategii Energetice a României la data de 15 februarie 2016.

„Analiza stadiului actual” constituie o radiografie a sistemului energetic românesc, fiind o actualizare a materialului publicat de fostul Departament pentru Energie în anul 2014. Documentul conține date și informații aduse la zi și relevă tendințele actuale ale sectorului energetic din România.
Actualizarea este rezultatul activității noii echipei de proiect, beneficiind de consilierea specialiștilor din Consiliile Director și Consultativ ale Strategiei. Demersul de actualizare a început în luna decembrie a anului 2015. Aceste documente vor întemeia cu date, informații și elemente de analiză etapele ulterioare de elaborare a Strategiei Energetice a României: analiza calitativă, respectiv modelarea cantitativă.
„Analiza stadiului actual” se desfășoară pe subsectoare energetice, a căror prezentare este însoțită de evaluări ce indică punctele tari și punctele slabe ale componentelor sistemului energetic național, precum și elementele de risc și cele de oportunitate strategică.
Partea a doua a documentului prezintă „Angajamentele naționale și internaționale ale României în sectorul energetic”, aduse la zi.
Elaborarea noii Strategii Energetice a României continuă cu etapa de analiză calitativă, ce se va desfășura prin organizarea unor sesiuni de lucru specializate, în intervalul 9 martie -15 aprilie 2016.
Puteți consulta „Analiza stadiului actual”, respectiv „Angajamentele internaționale ale României în sectorul energetic” AICI