11 mai 2016

Ministrul Energiei, Victor Grigorescu, despre situația Companiei Naționale a Uraniului

COMUNICAT DE PRESĂ

Ministrul Energiei, Victor Grigorescu, a susținut marți, 10 mai, o conferință de presă, la sediul Ministerului Energiei, în care a prezentat date cu privire la situația Companiei Naționale a Uraniului (CNU).
„Nu se pune problema ca noi să nu ne putem asigura resursele de energie necesare. Ne vom asigura că acest ciclu nuclear va fi menținut. Compania Națională a Uraniului extrage astăzi în jur de 10% din necesarul de consum național, ceea ce înseamnă că restul de livrări le facem din rezerve. Am ajuns aici, pentru că nu am făcut la momentul potrivit ceea ce trebuia să facem. În mod natural, o exploatare se epuizează. Orice companie, nu numai în minerit, are anumite rezerve pe măsură ce exploatează, deschide perimetre noi pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale. Ce ar fi trebuit să se întâmple la CNU, e că trebuia să se deschidă noi perimetre. Ultima actualizare a planului de închidere a actualelor perimetre s-a făcut în 2011. Știam deja care sunt perspectivele actualelor exploatări, când devin nerentabile și când trebuie înlocuite cu deschiderea altora noi”, a declarat ministrul Energiei, Victor Grigorescu.
Ministrul a explicat faptul că în acest moment, compania are demarate, la nivel intern, proceduri de deschidere a noi perimetre, însă în momentul de față nu se pune problema unor investiții imediate, pentru că trebuie realizat un nou studiu de fezabilitate, trebuie obținute avizele necesare acestui demers.

„Primul lucru pe care l-am făcut a fost legat de schimbarea directorului societății, la începutul anului, și schimbarea Consiliului de Administrație. În contextul actual, cred că nu este acceptabilă situația în care a ajuns Compania Națională a Uraniului. După atâta amar de vreme de inacțiune, nimeni nu se poate aștepta să rezolvăm în 5 luni situația, în condițiile în care deschiderea unei noi exploatări miniere durează ani de zile. Neaplicând cu rigoare și cu  profesionalism o tehnologie, suntem azi în măsura în care trebuie să luăm anumite măsuri”, a mai declarat ministrul Energiei, Victor Grigorescu.
Informații de background:
În urma conferinței de presă, susținută de ministrul Energiei, Victor Grigorescu, vă detaliem mai jos informații de background cu privire la situația Companiei Naționale a Uraniului, necesare în realizarea materialelor de presă:
Compania Națională a Uraniului (CNU) are activitatea reglementată prin acte normative care stabilesc modul de constituire a stocului de siguranță de octoxid de uraniu (U3O8), în cadrul Agenției Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS), precum și modul de valorificare a dioxidului de uraniu (UO2) – beneficiar unic fiind SN Nuclearelectrica S.A. (SNN).
Până în anul 2011, activitatea de extragere și prelucrare a uraniului a fost subvenționată de stat cu procente de 55-75% din valoarea costului de producție. Odată cu dispariția subvenției, conducerile care s-au succedat nu au identificat la timp soluțiile corecte pentru continuarea activității în termeni competitivi. Practica incorectă a fost identificată de Curtea de Conturi în luna mai a anului 2012, însă această formă de management a continuat și între octombrie 2012 și decembrie 2015.
La data de 17 noiembrie 2015, la preluarea mandatului de ministru al Energiei de către Victor Vlad Grigorescu, societatea se afla într-o situație complexă. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis irevocabil să mențină măsurile cu un impact financiar major, dispuse de Curtea de Conturi prin decizia din 2012, care obligau societatea la plată către bugetul de stat a sumei de aproximativ 3,5 milioane de lei. Suplimentar, se află pe rol un proces similar, aferent perioadei 2012-2014, având ca obiect contestarea unui raport al Curții de Conturi, în care se stabilește că veniturile cuvenite Bugetului de Stat au fost diminuate cu aproximativ 251 de milioane de lei.
Luând în considerare decizia ICCJ, Compania Națională a Uraniului a încercat să actualizeze prețul cu care furniza dioxid de uraniu către Societatea Națională
Nuclearelectrica, mărindu-l cu aproximativ 75%. Noul preț nu a fost acceptat de SNN, astfel că acel contract a fost reziliat. În aceste condiții, CNU a rămas fară principala sursă de venit, cu o perspectivă minima de redresare. CNU a terminat anul 2015 cu o pierdere de aproximativ 21 de milioane lei.
În luna ianuarie 2016, componența Consiliului de Administrație a fost modificată.  La conducerea Companiei a fost numit un nou director general, în persoana domnului Gelu Agafiel Mărăcineanu. Imediat, au fost realizate o serie de verificări și analize care au relevat aspectele semnalate ca incorecte în managementul companiei. Au fost stabilite două direcții de acțiune: identificarea problemelor care au dus la situația în care se află compania și găsirea de soluții care să permită funcționarea corectă a companiei, în condițiile date de piața concurențială și în lipsa oricăror subvenții.
Astfel, principalele măsuri adoptate au în vedere:

  • identificarea rolului CNU și a potențialului de a-și îndeplini obiectul de activitate;
  • renunțarea la exploatarea neeconomică de la Crucea-Botușana și închiderea temporară a acesteia;
  • demararea activităților necesare începerii exploatării de la Tulgeș – Grințieș;
  • restructurarea companiei în raport de noile obiective;
  • modernizarea proceselor de producție pentru creșterea randamentelor;
  • actualizarea și modernizarea procedurilor și a proceselor manageriale.

La capitolul probleme identificate, pe lângă relevarea situației tehnico-economice existente și a deficiențelor manageriale, au fost identificate o serie de practici antiperformanță. Aici este de semnalat secretizarea excesivă a activităților companiei, secretizare care a mers până la ascunderea nejustificată a unor date care erau necesare în activitatea societății care asigură auditul financiar al CNU. Astfel, sub pretextul că Decizia Curții de Conturi din 2012 este clasificată „secret de serviciu”, aceasta nu a fost cunoscută de auditorul extern. Această situație degrevează auditorul extern de responsabilitățile pe care în mod uzual le are. De asemenea, date și informații necesare unui proces de management normal au fost ascunse nejustificat membrilor Consiliilor de Administrație din trecut.
O altă problemă identificată este reprezentată de practica raportărilor incorecte față de organele de control. Astfel, au fost sesizate neconcordanțe  între situațiile reale și cele raportate în timpul controalelor efectuate de Curtea de Conturi. Și acest aspect a fost adus la cunoștința organelor de cercetare penală.
În total, conducerea societății a înaintat organelor abilitate 3 sesizări cu privire la fapte de natură penală.
În condițiile date, conducerea societății face toate demersurile pentru a poziționa competitiv compania, în raport cu competitorii din piața internațională. Măsurile luate, precum și cele avute în vedere, susținute de acte normative aflate în procesul de aprobare, pot revigora compania și o pot așeza în locul firesc de furnizor de securitate pentru Sistemul Energetic Național.
Biroul de Comunicare Publică și Relații Publice