Ministerul Energiei a publicat Raportul privind evoluția și performanța activității regiilor autonome şi societăţilor din subordine

Ministerul Energiei a publicat pe pagina sa de internet Raportul privind evoluția și performanța activității regiilor autonome şi societăţilor la care Ministerul Energiei deține calitatea de Autoritate Publică Tutelară, pentru anul 2015, întocmit conform cerintelor menționate la art. 58 din Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Raportul conține  informații cu privire la structura operatorilor economici  la care Ministerul Energiei deține calitatea de acționar unic sau majoritar, în numele Statului român, pe sectoare de activitate (energie, petrol și gaze, resurse energetice) și progresele înregistrate în implementarea principiilor guvernanței corporative.
Totodată, este detaliat gradul de îndeplinire a obiectivelor și indicatorilor de performanță la contractele de administrație ale membrilor Consiliului de Administrație/Supraveghere, pentru societățile la care a fost derulată procedura de recrutare a administratorilor neexecutivi, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, dar și evenimentele semnificative la nivelul operatorilor economici  în domeniul restructurării, reorganizării, modificărilor de capital social,  privatizării și atragerii de investiții.
În raportul publicat de Ministerul Energiei se găsesc informații despre evoluția performanței economice a întreprinderilor publice și despre valoarea dividentelor repartizate acționarului Statul Român corespunzător exercițiului financiar al anului 2015.
Ministerul Energiei are sub autoritate 29 operatori economici din domeniul energiei, la care este acționar majoritar sau minoritar,  și anume societăți naționale, companii naționale, regii autonome  și societăți din domeniul energie și resurse energetice care activează în domeniul producției, distribuției și furnizării energiei electrice și termice, al exploatării, prelucrării și valorificării resurselor minerale energetice.
La nivelul Ministerului Energiei se elaborează în fiecare an un raport privitor la activitatea regiilor autonome şi societăţilor aflate sub tutela sa, iar cel mai recent raport, cel pe anul 2015, poate fi consultat în secțiunea de Transparență Decizională de pe pagina de internet a Ministerului Energiei sau în Secțiunea Rapoarte și Studii.