Ministerul Energiei a publicat Raportul consolidat al etapei de analiză calitativă din procesul de elaborare a Strategiei Energetice a României

Raportul consolidat al etapei de analiză a calitativă din procesul de elaborare a Strategiei Energetice a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050, este un document intermediar în elaborarea noii Strategii Energetice a României, rezultat dintr-un amplu proces de consultare a părților interesate și a experților din sectorul energetic național. Raportul a fost publicat pe pagina de internet a Ministerului Energiei și poate fi consultat în secțiunea Strategie Energetică, Rapoartele Sesiunilor de lucru.
Structura raportului este definită de cele cinci teme de dezbatere ale sesiunilor de lucru organizate de Ministerul Energiei, în cadrul procesului de elaborare a Strategiei, în perioada 9 martie-14 aprilie 2016. La aceste sesiuni au participat circa 250 de specialiști ai mediului academic, ai asociațiilor de producători, distribuitori și consumatori de energie, ai organizațiilor nonguvernamentale, ai agențiilor de reglementare, ai Guvernului și ai Parlamentului României.
”Suntem în grafic în ceea ce privește elaborarea Strategiei Energetice Naționale și ce mă bucură cel mai mult la acest document este participarea largă a specialiștilor din domeniul energetic. Vreau să subliniez încă o dată că deși acest document este coordonat de Ministerul Energiei, el nu ne aparține nouă ci întregului domeniu. Am propus elaborarea unei Strategii Energetice la începutul mandatului pentru că avem nevoie cu toții de linii directorare pentru anii care urmează și de predictibilitate în politicile publice. Punerea în dezbatere publică a rapoartelor Strategiei Energetice a fost un exercițiu impresionant pentru o instituție publică de calibrul Ministerului Energiei și faptul că am reușit să implicăm aproape 300 de specialiști în elaborarea Strategiei este deja o performanță notabilă. Raportul consolidat pe care îl publicăm astăzi este și el disponibil publicului interesat și sper că interacțiunea cu societatea civilă să ajute încă o dată la rafinarea ipotezelor finale.” a declarat Ministrul Energiei, Victor Grigorescu.
Documentul de față se bazează pe minutele sesiunilor de lucru, pe observațiile, comentariile și propunerile rezultate din consultarea publică, dar și pe alte studii și documente strategice de nivel național și internațional. Raportul prezintă, așadar, o armonizare a pozițiilor părților interesate, dar nu reprezintă, în acest stadiu, poziția oficială a Ministerului Energiei.
Elaborarea Strategiei Energetice a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050, a încheiat etapa complexă a analizei calitative, care a reunit circa 250 de specialiști în sesiuni de lucru acoperind marile teme ale energiei. Rapoartele sesiunilor de lucru au trecut prin consultare publică, în urma căreia au fost primite, centralizate și integrate observații și propuneri ale publicului interesat.
În acest moment, este aproape finalizată etapa de desemnare consultantului care se va ocupa de modelarea cantitativă a Strategiei. Raportul final al Strategiei Energetice va fi realizat în cea de-a doua parte a lunii septembrie, prin integrarea rezultatelor modelării cantitative în raportul de analiză calitativă. Raportul final al Strategiei Energetice va fi supus dezbaterii publice la sfârșitul lunii septembrie.