21 septembrie 2016

Ministerul Energiei a demarat procedura de recrutare a șase membri în consiliul de supraveghere al Hidroelectrica S.A

Ministerul Energiei a demarat procedura de selecție a şase poziţii de membru în Consiliul de Supraveghere al Societății de Producere a Energiei Electrice Hidrocentrale Hidroelectrica S.A, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Astfel, Ministerul Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară, a selectat compania TRANSEARCH Internaţional S.R.L. pentru a-l asista în acest proces de recrutare.
În cadrul procesului de recrutare şi selectare a membrilor Consiliului de Supraveghere, pot depune candidaturi persoane fizice române sau străine respectiv persoane juridice înregistrate în România sau în alte state, cu experienţă în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice sau a unor societăţi din domeniul de activitate al întreprinderii publice.
Potrivit anunţului de recrutare publicat pe site-ul ministerului Energiei, criteriile de recrutare şi selectare, necesar a fi îndeplinite cumulativ sunt:

  1. Absolvent(ă) de studii superioare cu diplomă de licenţă;
  2. Minim 10 ani de experienţă profesională;
  3. Minim 5 ani de experienţă în funcţii de administrare/ conducere/ coordonare dintre care minim 3 ani în companii/societăţi cu cifră de afaceri de minim 200 milioane de euro sau minim 2000 de angajaţi sau minim 5 ani de experienţă în consultanţă dintre care minim 3 ani de experienţă în conducerea/ coordonarea unor proiecte cu o valoare/cu un buget de minim 200 milioane de euro.
  1. Lipsa antecedentelor penale;
  2. Bună reputație personală şi profesională integritate si profesionalism;
  3. Cunoaşterea limbii române sau a unei limbi de circulaţie internaţională;
  4. Persoanele juridice vor fi specializate în administrarea afacerilor, cu o experienţă de minim 5 ani, iar persoana fizică desemnată de aceasta să o reprezinte trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute pentru persoanele fizice.

Anunţul de recrutare poate fi accesat integral pe site-ul ministerului (www.energie.gov.ro) la secţiunea Transparenă / Anunţuri publice.
Info Hidroelectrica:
Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. este o societate pe acțiuni a cărui capital social este deţinut de statul român prin Ministerul Energiei în proporţie de 80,06% şi de „Fondul Proprietatea” S.A. în proporţie de 19,94%. Domeniul principal de activitate este producţia de energie electrică în hidrocentrale, vânzarea de energie electrică, realizarea de servicii de sistem pentru Sistemul Energetic Național. Compania are în componența sa un număr de 7 (șapte) sedii secundare, cu statut de sucursală, fără personalitate juridică, o filiala, Hidroelectrica SERV S.A. al cărei scop este asigurarea de servicii de reparații și o societate cu răspundere limitată cu sediul în Belgrad, Hidroelectrica Trading D.o.o. Belgrad, având ca obiect principal de activitate comercializarea energiei electrice.
La sfârșitul anului 2015, Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. a înregistrat o cifra de afaceri de 3.183.339.739 lei; numărul mediu de salariați era de 3.448 persoane, iar energia totală produsă a fost de 15.839.626 MWh/an.