Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin Organismul Intermediar pentru Energie, în calitate de partener de program al statului beneficiar, anunță lansarea unui nou apel de proiecte: Apelul 1.1 “Capacitate crescută pentru producerea energiei regenerabile” – Hidroenergie, din cadrul Programului pentru energie în România, Aria: Energie Regenerabilă, Mecanismele financiare SEE și Norvegian, 2014‐2021

“Programul pentru Energie în România” este finanțat prin Mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014‐2021, contribuind la reducerea discrepanțelor economice și sociale în Spațiul Economic European (SEE) și la consolidarea relațiilor bilaterale dintre Statele Donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) și Statul beneficiar (România). Obiectivul Programului este: “Energie cu emisii scăzute de carbon și siguranță mai mare în furnizare”.
Cu o alocare financiară de 62.826.500 EUR, Programul pentru Energie vizează entitățile juridice românești care pot dezvolta proiecte în una din ariile prioritare de program: Energie Regeneralbilă, Eficiență Energetică, Cercetare și Dezvoltare, Training și conștientizare și Electrificarea gospodăriilor. Parteneriatele cu entități juridice din Statele Donatoare sunt încurajate.
Operatorul de Fond al Programului pentru Energie în România este Innovation Norway, o companie de stat, deținută de Ministerului Comerțului, Industriei și Pescuitului și Consiliul Norvegian a Municipalităților.
Informații despre Apelul 1.1-Hidroenergie
– Buget disponibil: 7,2 mil. EUR
– Aplicanți eligibili: orice entitate privată sau publică, comercială sau necomercială, precum și organizațiile negurvernamentale, înregistrată ca persoană juridică în România. Aplicantul trebuie să fie înființat de cel puțin 3 ani la data termenului limită de depunere a proiectelor.
– Parteneri eligibili: orice entitate privată sau publică, comercială sau necomercială, înregistrată ca persoană juridică în Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau în România. Parteneriatele cu entități din Statele Donatoare sunt încurajate.
– Activități eligibile: renovarea sau reînnoirea hidrocentralelor mici sau mari existente; construcția de noi hidrocentrale (<10MW); activități secundare (creșterea capacității de retenție a rezervorului și activități de training privind folosirea/întreținerea echipamentelor) - Granturi disponibile per proiect: 200.000 – 2.000.000 EUR - Termenul limită de depunerea aplicațiilor: 31 Martie 2021 (4+ luni) - Proiecte finanțate din: Mecanismul financiar SEE 2014-2021 - Pagina web a Apelului 1.1-Hidroenergie: www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-for-proposals-hydropower/
Mai multe informații despre Programul pentru Enegie în România și Apelul 1.1-Hidroenergie pot fi găsite accesând link-ul www.innovationnorway.no/RoEnergy, iar întrebări despre Program pot fi adresate la e-mail ul: RO.Energy@innovationnorway.no.