„ElectricUp” – program de finanțare pentru întreprinderi mici și mijlocii și domeniul HORECA – din 4 decembrie 2020

Atentie / 21.12.2020

Recomandam solicitantilor sa consulte Ghidul ElectricUp, aprobat prin Ordinul ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri nr. 3402 din 28.11.2020, publicat in Monitorul Oficial nr. 1176 din 04.12.2020 si Anexa la Ordin, publicata in Monitorul Oficial 1176bis din 04.12.2020. De asemenea, pentru o mai bună înțelegere a Ghidului, vă solicităm să consultați concomitent și Schema ajutorului de minimis. Atât Ghidul cât și Schema de minimis pot fi accesate la adresa: energie.gov.ro/old/electricup. Eventualele neconcodanțe între Platforma și Ghid, vor fi rezolvate pe măsura identificării lor de către utilizatori. Sunt eligibili operatorii economici din domeniul HORECA care indeplinesc conditia prevazuta la art.11 lit.a) si IMM-uri din toate domeniile de activitate cu exceptia activităţilor care se incadreaza în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, referitoare la ajutoarele de minimis.Conform Art. 10, alin. (3) din Ghidul de finanțare, Operatorii economici au obligația de a urmări informațiile referitoare la Program pe pagina de internet energie.gov.ro/old, pe toată perioada de înscriere, până la semnarea cererii de finanțare, precum și pe perioada de implementare și monitorizare. În acest sens, vă rugăm să consultați pagina de internet energie.gov.ro/old/electricup, pentru mai multe informații și clarificări referitoare la Programul ElectricUP.

În vederea pregătirii tehnice a proiectelor, vă invităm să consultați proiectul ghidului de finanțare „ElectricUp”, pentru întreprinderi mici și mijlocii și domeniul HORECA, privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, precum și a staţiilor de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.

Ordinul MEEMA nr. 3402/28.11.2020 privind aprobarea Ghidului de finantare a intreprinderilor mici si mijlocii si a operatorilor economici din domeniul Horeca, pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica cu o putere instalata cuprinsa intre 27kWp si 100kWp necesara consumului propriu si livrarea surplusului in Sistemul energetic national si a statiilor de reincarcare de 22kW pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in.

Ordin MEEMA nr. 3581/21.12.2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevazuta in cadrul Programului “ElectricUp”

   

Ne puteti contacta prin email la: electric.up@energie.gov.ro