3 martie 2020

Consultare pe tema Regulamentului de punere în aplicare a Fondului de modernizare introdus de Directiva (UE) 2018/410

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, lansează invitaţia participării tuturor  operatorilor din sectorul energie (producători, furnizori şi distribuitori de energie electrică şi termică) şi sectorul industrie la procesul de consultare  pe tema Regulamentului de punere în aplicare a Fondului de modernizare introdus de Directiva (UE) 2018/410 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2018 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon şi a sporirii investiţiilor în acest domeniu şi a Deciziei (UE) 2015/1814 care stabileşte regulile ce vizează Sistemul de Tranzacţionare a Emisiilor (ETS) pentru perioada 2021-2030,  faza IV.
COM a demarat procedura pentru operaționalizarea Fondului de modernizare, conform prevederilor Directivei EU-ETS.
Adoptarea Regulamentului de punere în aplicare se va face în reuniunea din luna aprilie a.c., a Comitetului privind schimbările climatice (CCC).
În urma analizei întreprinse la nivelul serviciilor COM, a fost iniţiată consultarea publicului (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-973887_en).
Consultarea are loc în perioada 17 februarie -16 martie a.c..
COM a realizat inclusiv o pagină de web, dedicată special acestui Fond, unde pot fi accesate şi alte informații utile (https://ec.europa.eu/clima/clima/policies/budget/modernisation-fund_en).
Având în vedere perioada scurtă de pregătire a cadrului de implementare naţional , vă rugăm  să ne sprijiniţi în acest demers şi să transmiteţi COM la adresa menţionată mai sus şi Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, la adresa, secretariatdee@energie.gov.ro, până cel târziu 11.03.2020, propuneri, opinii cu privire la modificarea Regulamentului de punere în aplicare a Fondului de modernizare, pus în consultare publică de COM.
Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri va organiza întâlniri cu părţile interesate pentru stabilirea cadrului naţional de implementare a Fondului de modernizare, care va contribui la atingerea ţintelor stabilite prin Planul Naţional Integrat Energie şi Schimbări Climatice.
Totodată întâlnirile cu părțile interesate vor avea în vedere abordarea celor trei obiective ale fondului de modernizare, și anume:
–              Modernizarea sistemelor energetice pentru: sursele de energie regenerabilă, rețelele de transport care să includă distribuția energiei termice în zonele rezidențiale și comerciale, interconectările de rețele, în special internaționale, pentru transportul de electricitate și gaze naturale, precum şi stocarea de energie;
–              Îmbunătățirea eficienţei energetice în producerea de energie, excepţie făcând utilizarea combustibililor fosili,
–              Tranziția în regiunile dependente de cărbune ce implică: perfecționarea/ relocarea lucrătorilor, sprijin pentru educație şi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, precum și susținerea start-up-urilor.
Întâlnirile vor fi stabilite în cadrul unui  calendar care urmează a fi comunicat ulterior.