27 iulie 2023

Întrevederea ministrului energiei, Sebastian Burduja, cu E.S. doamna Raja Jhinaoui Ben Ali, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Tunisiene în România

În data de 27 iulie, ministrul energiei, domnul Sebastian-Ioan BURDUJA, a avut o întrevedere cu E.S. doamna Raja JHINAOUI BEN ALI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Tunisiene în România, la sediul Ministerului Energiei. Cu ocazia finalului de mandat, Ambasadorul Tunisiei a menționat că România și Republica Tunisiană celebrează împlinirea a 60 de ani de cooperare bilaterală.

Printre subiectele abordate s-a regăsit prezentarea strategiilor ambițioase de tranziție energetică a celor două state, cu accent asupra temelor aflate pe agenda relațiilor bilaterale româno-tunisiene. Strategia privind tranziția energetică a Tunisiei este bazată pe patru piloni principali: securitatea energetică, creșterea independenței energetice, reducerea costurilor și diversificarea resurselor energetice.

Domnul ministru BURDUJA a subliniat că România și Tunisia împărtășesc viziuni similare asupra abordării și obiectivelor de dezvoltare în sectorul energetic, precum și asupra celor mai bune modalități de atingere a țintelor energetice și climatice. De asemenea, a vorbit despre angajamentele României în procesul de decarbonare a energiei prin intermediul dezvoltării capacităților energetice cu emisii reduse de carbon. Prioritățile energetice naționale au în vedere noile investiții necesare pentru creșterea contribuției energiei regenerabile în mixul energetic, precum și facilitarea interconexiunii cu statele vecine.

Cele două părți au apreciat cooperarea dintre cele două state și au manifestat disponibilitatea de a dezvolta relațiile bilaterale în domeniul energiei.