Etapa de analiză calitativă a procesului de elaborare a Strategiei Energetice Naționale a României continuă cu sesiunea de lucru Eficiență energetică, energie termică și cogenerare, managementul cererii de energie

Etapa de analiză calitativă a procesului de elaborare a Strategiei Energetice a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050, continuă joi, 24 martie 2016, la Universitatea Politehnica București, cu Sesiunea de lucru „Eficiență energetică, energie termică și cogenerare, managementul cererii de energie”.

Sesiunea de lucru „Eficiență energetică, energie termică și cogenerare, managementul cererii de energie” se va desfășura după următorul program:
8:30-9:00 – Înregistrare
9:00-11:00 –  Sesiune de plen
Moderator: Prof. dr. Adrian Badea și Prof. dr. Victor Athanasovici
Raportori: Cristian Dincă, Felicia Răcășanu și Cristina Irimescu
9:00-9:15 –  Prezentarea obiectivelor sesiunii de lucru, a concepției de organizare și a regulilor de moderare.
9:15-9:30 – Prezentarea contextului internațional și european, cu proiecții de evoluție în sectorul energiei termice si cogenerare; angajamentele și obligațiile României

 • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru emisiile UE cu 40% în raport cu nivelul din 1990.
 • Creșterea eficienței energetice cu 27-30%, conform obligațiilor UE

9:30-11:00 – Teme de discuție – partea I
11:00-11:20 – Pauză de cafea
11:20-12:50 – Teme de discuție – partea a II-a
12:50-13:30 – Pauză de prânz
13:30-15:30 – Ateliere de lucru
 
Atelier de lucru 1: Eficiență energetică și managementul cererii de energie
Moderator: Prof. dr. Adrian Badea
Raportori: Felicia Răcășanu și Cristina Necula
 
Atelier de lucru 2: Energie termică și cogenerare
Moderator: Prof. dr. Victor Athanasovici:
Raportori: Cristian Dincă
 
SESIUNE DE PLEN
Temele de discuție fac referire la orizontul de timp al Strategiei Energetice – termen scurt (2018), mediu (2020) și lung (2030).
Vă rugăm să justificați succint poziția Dvs., iar în cazul în care indicați date statistice, vă rugăm să indicați sursa.

 1. Cum considerați că va evolua intensitatea energetică a României până în 2030?
 2. Cum preconizați că va evolua structura consumului final de energie termică? Cum credeți că va fi acoperit consumul de energie termică din producția descentralizată și cea centralizată?
 3. Cum credeți că ar trebui să se implice statul în susținerea investițiilor în eficiență energetică?
 4. Cum credeți că vor evolua capacitățile termoenergetice? Care credeți că va fi ponderea acestora în consumul de energie primară?
 5. Cum considerați că ar trebui produsă energia termică pentru asigurarea unui preț corect/suportabil în factura consumatorului, având în vedere situația actuală a centralelor termice (CT) și a centralelor electrice de cogenerare (CET)?
 6. Care sunt opțiunile tehnologice cele mai relevante în contextul cogenerării?
 7. Care sunt perspectivele de dezvoltare a activităților de management al cererii de energie (demand side management)?

ATELIER DE LUCRU 1: Eficiență energetică și managementul cererii de energie
Temele de discuție fac referire la orizontul de timp al Strategiei Energetice – termen scurt (2018), mediu (2020) și lung (2030).
Vă rugăm să justificați succint poziția Dvs., iar în cazul în care indicați date statistice, vă rugăm să indicați sursa.

 1. Cum estimați că va evolua ponderea consumului final de energie pe sectoare (clădiri, servicii, transport, industrie)? Cum credeți că va evolua consumul anual de energie primară?
 2. Care este potențialul de reducere a consumului final energetic, pe sectoare?
 3. Tipologia măsurilor de eficiență energetică – costuri și beneficii specifice. Cum pot fi atrase investițiile necesare în eficiență energetică?
 4. Care sunt factorii de care depinde dezvoltarea rețelelor electrice către smart grids, microgrids și consumatori activi (prosumeri)? Cum vor evolua activitățile de management al consumului de energie?
 5. Ce măsuri considerați că trebuie adoptate pentru combaterea fenomenului de sărăcie energetică și protecția consumatorului vulnerabil?
 6. Eficiență economică și clădiri eficiente energetic.
 7. Maturarea sistemelor de stocare pentru creșterea eficienței energetice.
 8. Ce restricții/condiții trebuie luate în calcul pentru etapa următoare, de modelare cantitativă?

 
ATELIER DE LUCRU 2: Energie termică și cogenerare
Temele de discuție fac referire la orizontul de timp al Strategiei Energetice – termen scurt (2018), mediu (2020) și lung (2030).
Vă rugăm să justificați succint poziția Dvs., iar în cazul în care indicați date statistice, vă rugăm să indicați sursa.

 1. Cum credeți că va evolua structura consumului final de energie termică? Detaliați pe principalele tipuri de activităţi consumatoare de energie termică, cu indicarea unor ponderi procentuale pe sectoare.
 2. Cum vor evolua capacitățile termoenergetice? Cum considerați că va evolua structura resurselor utilizate pentru producerea energiei termice? Care credeți că va fi ponderea lor în consumul de energie primară?
 3. Cum estimați că va evolua concurența în sectorul de producție energiei termice?
 4. Care credeți că va fi rolul surselor regenerabile de energie în sectorul termoficării centralizate? (Regenerabilele pentru încălzit și răcit devin vitale pentru decarbonare.)
 5. Cum va evolua costul energiei termice livrate în sistem de alimentare centralizată? Cum va influența alinierea normelor de reducere a emisiilor și protecție a mediului la reglementările europene costurile cu producția de energie termică?
 6. Principalele riscuri de infrastructură critică în distribuția energiei termice.
 7. Scheme de sprijin pentru cogenerarea de eficiență înaltă. (Adoptarea unui cadru legislativ de stimulare a investițiilor în dezvoltarea unităților de cogenerare eficiente și, eventual, reabilitarea SACET existente).
 8. Cum se va încadra segmentul producerii energiei termice în politicile de reducere a emisiilor cu efect de seră?
 9. Ce restricții/condiții trebuie luate în calcul pentru etapa următoare, de modelare cantitativă?