22 martie 2016

Comisia Europeană pune la dispoziție 200 de milioane de euro pentru rețelele energetice transfrontaliere

Comisia Europeană a lansat un apel privind propunerile de finanțare a proiectelor-cheie de infrastructură din sectorul energetic, în cadrul „Mecanismului de conectare a Europei” (CEF). Inițiativa are ca scop eliminarea blocajelor puse în calea liberei circulații a energiei în țările UE și va dispune de 200 de milioane de euro.
După finalizare, aceste proiecte vor contribui la realizarea unei piețe europene interne a energiei și la crearea unei Uniuni Energetice rezistente. Banii europeni sunt văzuți drept catalizator pentru a accelera implementarea proiectelor, dar și pentru a atrage investiții din sectorul public și privat.
În anul 2016, totalul subvențiilor valabile se ridică la 800 de milioane de euro, acesta fiind primul din cele două apeluri pentru acest an. Data-limită pentru depunerea cererilor este 28 aprilie 2016. O zi informativă pentru promotorii proiectelor va fi organizată pe 7 aprilie. Se așteaptă ca decizia finală în privința proiectelor finanțate să fie anunțată până la finalul lunii iulie.
„Cu aceste îndemnuri la propuneri, investim în mod activ banii Uniunii Europene acolo unde este cea mai mare nevoie și de unde vor veni cele mai multe câștiguri. Cu investițiile necesare, consumatorii Uniunii Europene se vor putea bucura de beneficiile unui sistem energetic european modern, de încredere și sustenabil. O piață energetică funcțională la capacitate maximă, cu rețele energetice bine conectate, este o piatră de temelie pentru Uniunea Energetică”, a spus Miguel Arias Cañete, Comisarul european pentru politici climatice și energie.
Pentru a putea aplica în vederea subvenționării, proiectul propus trebuie să figureze pe lista „proiectelor de interes comun”. O listă actualizată a fost publicată în noiembrie 2015. Lista este constituită din 195 de proiecte-cheie în infrastructura energetică, planuri ce sunt considerate fundamentale pentru realizarea unei piețe UE interne a energiei, sporirea competiției, dar contribuie și la îndeplinirea scopurilor UE pentru energie și climă. Odată finalizat, fiecare proiect ar trebui să aducă beneficii substanțiale pentru cel puțin două state membre.
Finanțarea UE pentru infrastructură energetică, din cadrul CEF, se ridică la 5,35 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020. Subvențiile vor contribui atât la elaborarea studiilor, cât și la construcția în sine. Cu toate acestea, proiectele propuse vor fi finanțate doar dacă vor aduce beneficii într-un context macro-regional, vizând sectoare precum: securitatea aprovizionării, solidaritatea între statele membre sau inovația, în timp ce nu sunt viabile din punct de vedere comercial.
Suma oferită de Uniunea Europeană nu poate depăși procentul de 50% din costurile eligibile. Totuși, dacă sprijinul este atribuit lucrărilor și aduce contribuții semnificative pentru securitatea aprovizionării, sporește solidaritatea energetică între statele membre, sau oferă soluții inovatoare de standarde înalte, cuantumul sprijinului oferit de UE se poate ridica până la 75%.
Primul apel în cadrul CEF a fost organizat în 2014, 647 de milioane de euro fiind alocați pentru 34 de propuneri de proiecte subvenționate, fie că a fost vorba despre studii sau lucrări. Anul trecut, 35 de proiecte au primit un sprijin oferit de UE, al cărui cuantum total se ridică la 366 de milioane de euro.
CEH – Primul apel pentru propuneri (2016)
Innovation and Networks Executive Agency (INEA)
Mecanismul pentru conectarea Europei (Reglementarea 1316/2013)
Orientări asupra condițiilor de eligibilitate pentru finanțarea proiectelor (Reglementarea 347/2013)
Sursa: Comisia Europeană
Sursa foto: Comisia Europeană