14 septembrie 2016

Corina Popescu a participat la evenimentul „România Competitivă – un proiect pentru o creștere economică sustenabilă”

Secretarul de Stat în Ministerul Energiei, doamna Corina Popescu, a participat miercuri, 14 septembrie, la întâlnirea consultativă din cadrul evenimentului România Competitivă – un proiect pentru o creștere economică sustenabilă, o inițiativă a Guvernului României. În cadrul evenimentului, Secretarul de Stat a vorbit despre eficiența energetică și despre importanța Planului naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice (PNAEE).

„Eficiența energetică este un subiect de interes pentru Ministerul Energiei, în contextul în care aceasta are o contribuție majoră la consolidarea siguranței aprovizionării cu energie, la creșterea competitivității, îmbunătățirea mediului social prin crearea de noi locuri de muncă, economisirea resurselor energetice, reducerea dependenței de importuri și la reducerea gazelor cu efect de seră”, a declarant doamna Corina Popescu.
Secretarul de Stat a vorbit și despre importanța Planului naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice (PNAEE) și despre modificările pe care variant actualizată a acestuia le va conține.
„România consumă în anul 2015 de circa 1,8 ori mai multă energie primară pe unitatea de produs decât media UE, respectiv 0,229 tep/ 1000 EUR faţă de 0,127 tep/ 1000 EUR. Consumul de energie primară a fost în anul 2015 de aproximativ 33 milioane tep, în scădere ca urmare a restructurărilor economice generate de criză şi, în mai mică măsură, ca urmare a măsurilor de eficientizare cuprinse în Planul naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice (PNAEE) I şi II. Conform obligației, PNAEE a fost elaborat în anul 2014 și trebuie actualizat la începutul anului 2017. PNAEE actualizat va cuprinde măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi economii de energie preconizate pe baza economiilor înregistrate, în domeniile privind aprovizionarea, transportul şi distribuţia de energie, precum şi consumul final de energie, în vederea realizării obiectivelor europene și naționale în materie de eficienţă energetică. În acest plan sunt prevăzute masuri de eficienta energetica ce vizează întreaga economie sau sectoare specifice a căror economie de energie este mai dificil de cuantificat”, a precizat doamna Corina Popescu.