13 iulie 2023

Concurs organizat în data de 04.08.2023 (proba scrisă) și în termenul legal interviul, în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant aferent funcției contractuale de execuție de îngrijitor din cadrul Direcției Generale Investiții, Achiziții Publice și Servicii Interne – Direcția Logistică, IT, Arhivă și Registratură