29 iulie 2021

Concurs de promovare organizat în data de 30.08.2021 – proba scrisă și în termenul legal interviul, în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant corespunzător funcției publice de conducere de director gr. II la Direcția Administrarea Participațiilor Statului și a unui post vacant corespunzător funcției publice de conducere de șef serviciu gr. II la Serviciul Administrare Participații și Insolvență din cadrul Direcției Administrarea Participațiilor Statului în Energie