29 iulie 2021

Concurs de recrutare organizat în data de 30.08.2021 – proba scrisă și în termenul legal interviul, în vederea ocupării pe durată nedeterminată a 2 posturi vacante corespunzătoare funcției publice de execuție de consilier clasa I, grad profesional superior și a unui post vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Direcției Eficiență Energetică – Compartimentul Planificare Strategică, Politici, Programe, Planuri.