21 ianuarie 2016

Complexul Energetic Oltenia a demarat procedura de recrutare pentru pozițiile de Director al Diviziei Energie și de Director Strategie Dezvoltare

SC Complexul Energetic Oltenia S.A. a anunțat demararea procesului de recrutare pentru pozițiile de Director al Diviziei Energie și de Director Strategie Dezvoltare din cadrul societății. CE Oltenia a selectat Asocierea S.C. Quest Advisors S.R.L./ S.C. Transearch Internațional S.R.L. pentru a o asista în procesul de recrutare.
Specialiștii din domeniu care consideră că îndeplinesc criteriile de selecție trebuie să depună și să trimită cu confirmare de primire candidaturile și documentele solicitate în anunțul de recrutare, până până cel târziu în data de 11.02.2016, ora 16.00. Documentele se se trimit pe suport hârtie, în plic închis și sigilat, pe care se va menționa: „Procedura de recrutare membri Directorat ai Societății Complexul Energetic Oltenia S.A./ Director Divizia Energie / Nume și prenume candidat”, la adresa de corespondență Str. Ing. Gheorghe Balș nr 3, ap. 4, sector 1, București, precum și în format electronic, pe adresa de e-mail: ceoltenia@questadvisors.eu.
Anunțul de recrutare, precum și modelul de declarație și modelul de scrisoare de intenție pentru poziția Director al Diviziei Energie pot fi consultate și descărcate mai jos atât în limba română, cât și în limba engleză:
ANUNȚ DE RECRUTARE_RO
ANUNȚ DE RECURTARE_EN
MODEL DECLARAȚIE_RO
MODEL DECLARAȚIE_EN
MODEL SCRISOARE DE INTENȚIE_RO
MODEL SCRISOARE DE INTENȚIE_EN
Anunțul de recrutare, precum și modelul de declarație și modelul de scrisoare de intenție pentru poziția Director Strategie Dezvoltare pot fi consultate și descărcate mai jos atât în limba română, cât și în limba engleză:
ANUNȚ DE RECRUTARE_RO
ANUNȚ DE RECRUTARE_EN
MODEL DE DECLARAȚIE_RO
MODEL DE DECLARAȚIE_EN
MODEL SCRISOARE DE INTENȚIE_RO
MODEL SCRISOARE DE INTENȚIE_EN