17 august 2016

Ce este Planul Juncker

Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a prezentat la data de 17 decembrie 2014, propunerile concrete ale Comisiei privind Planul de Investiții pentru Europa. Scopul acestui plan de investiții a fost de atragere a investițiilor private, îndeosebi pentru a stimula creșterea economică și crearea de locuri de muncă la nivel UE, care vizează mobilizarea a 21 de miliarde de euro, ce ar urma să genereze 315 miliarde de euro în investiții în economia reală până la sfârșitul anului 2017.
În ceea ce privește impactul acestei inițiative, potrivit estimărilor COM, măsurile propuse ar putea adăuga între 330 si 410 miliarde de euro la PIB-ul UE, pe parcursul celor trei ani și ar putea crea până la 1,3 milioane de locuri de muncă.
Apariția nevoii acestui plan de investiții a fost determinată de mai multe cauze:

 • scăderea nivelului de investiții în cadrul Uniunii Europene (investițiile au scăzut în 2014 cu 15% față de perioada de vârf din 2007);
 • constrângerile bugetare suferite de statele membre;
 • creșterile economice slabe ale statelor membre;
 • scăderea numărului de locuri de muncă;

Scopul acestui plan de investiții a fost atragerea de investiții private, iar obiectivele principale au fost:

 • mobilizarea de investiții suplimentare de 315 de miliarde de euro pe o perioadă de trei ani;
 • de a se asigura că investițiile satisfac nevoile economiei reale ;
 • îmbunătățirea mediului de invesții ;
 • creșterea competitivității;
 • sprijinirea creșterii economie pe termen lung în UE;

Planul de investiții pentru Europa este structurat în trei părți:

 1. Fondul European pentru Investiții Strategice (FEIS). Acesta a fost instituit sub forma unui cont gestionat în cadrul Băncii Europene de Investiții (BEI) și utilizează fonduri publice pentru a mobiliza investiții private suplimentare și oferă protecția creditării pentru finanțarea acordată de BEI si de Fondul European de Investiții.
 2. Susținerea investițiilor care au ca destinație economia reală.
  a) Portalul pentru proiecte de investiții este o platformă de comunicare între inițiatorii de proiecte și potențialii investitori interesați să finanțeze/susțină aceste proiecte și de promovare a acestora prin oferirea de „informații standardizate într-un format interactiv, flexibil pentru utilizator și participativ”.
  b) Programul de asistență EIAH combină programele și activitățile de asistență existente, asistența suplimentară și expertiza instituțiilor partenere EIAH. Acesta îi spijină pe cei interesați în procesul de identificare și de pregătire a proiectelor pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate FEIS, dar și cu informații referitoare la alte instrumente financiare.
 3. Îmbunătățirea mediului de investiții. Scopul este de a stimula investițiile prin îmbunătățirea mediului de afaceri și facilitarea accesului la finanțare.

Obiectivele sunt înlăturarea barierelor din calea investitorilor și reglementarea mai simplă, mai bună și mai previzibilă. Cum? Prin crearea unei uniuni a piețelor de capital. Uniunea piețelor de capital urmărește:

 • Să pună la dispoziție noi surse de finanțare pentru întreprinderi (în special pentru IMM);
 • Să reducă costul mobilizării de capital;
 • Să crească numărul de opțiuni pentru deponenți în întreaga UE;
 • Să faciliteze investițiile transfrontaliere și să atragă mai multe investiții străine în UE;
 • Să acorde sprijin proiectelor pe termen lung;
 • Să confere sistemului financiar al UE mai multă stabilitate, reziliență și competitivitate;