32 de organizații au participat la prima întâlnire informativă pe tema Strategiei Energetice Naționale

27 ianuarie 2016

Miercuri, 27 ianuarie 2016, a avut loc prima întâlnire din seria consultărilor cu caracter informativ inițiate de Ministerul Energiei, pe marginea elaborării Strategiei Energetice Naționale 2016-2030, cu perspectiva anului 2050. Această primă consultare, care s-a desfășurat la sediul ministerului, a fost adresată asociațiilor producătorilor, procesatorilor, distribuitorilor și furnizorilor de energie, precum și asociațiilor consumatorilor.


Invitației deschise lansate de Ministerul Energiei către această categorie de entități interesate de energie și mediu au răspuns 32 de organizații.
Din partea ministerului au participat: Radu Dudău, consilier personal al ministrului Energiei, Aristotel Jude, Secretar de Stat în Ministerul Energiei, Elena Popescu, director general al Direcției Generale Politici Energetice, Felicia Răcășanu, director-adjunct al Direcției Generale Politici Energetice, și Cornel Condrea, director general al Direcției Țiței și Gaze Naturale.
Oficialii ministerului le-au prezentat participanților situația actuală a procesului de elaborare a Strategiei Energetice Naționale 2016-2030, cu perspectiva anului 2050, precum și etapele următoare ale acestuia.
Prezentarea făcută de către oficialii ministerului la întâlnire poate fi consultată AICI.
De asemenea, minuta întâlnirii de miercuri, 27 ianuarie 2016, poate fi consultată AICI.
Săptămânal, va avea loc câte o astfel de întâlnire cu reprezentanții entităților interesate de energie și mediu, după un calendar care va fi comunicat din timp. Următoarea consultare va fi organizată pe data de 3 februarie și este adresată ONG-urilor din domeniu.
Lista organizațiilor care au luat parte la întâlnirea de miercuri, 27 ianuarie:

 1. ATE3 – Asociația Teritorială pentru Energie&Eficiență Energetică
 2. ROPEPCA – Asociația Română a Companiilor de Explorare și Producție Petrolieră
 3. Asociația Inginerilor de Instalații din România
 4. Asociația Română de Biomasă și Biogaz
 5. ARPEE – Asociația Română pentru Promovarea Eficienței Energetice
 6. Camera de Comerț Italiană pentru România
 7. Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană
 8. Asociația Profesională COGEN România
 9. Federația Patronală a Asociațiilor Conpaniilor de Utilități din Energie
 10. Asociatia Română pentru Microhidroenergie
 11. Asociatia Profesională a Specialiștilor din Domeniul Echipamentelor sub Presiune si Instalațiilor de Ridicat – ASPIR
 1. Asociația Forumul Atomic Român – ROMATOM
 2. METACHIM –  Federația Patronală a Producătorilor din Chimie
 3. Centrul Român al Energiei
 4. Asociația Marilor Consumatori Industriali de Energie
 5. Romanian Photovoltaic Industry Association – RPIA
 6. Asociația Română a Consumatorilor de Utilități
 7. Confederatia Patronală COMPIROM
 8. Consiliul Investitorilor Străini (FIC)
 9. Asociația Română pentru Buna Administrare (ARBA)
 10. Liga Asociațiilor de Proprietari Habitat
 11. Asociația Română pentru Energie Eoliană RWEA
 12. Asociația Română a Concesionarilor Offshore din Marea Neagră – RBSTA
 13. Asociația Română a Petrolului
 14. Federația Patronală Petrol și Gaze
 15. Asociația Furnizorilor de Energie Electrica din Romania
 16. PATRES – Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenarabile din România
 17. Cirom – Patronatul din industria cimentului și altor produse minerale pentru construcții din România
 18. Asociația Producătorilor și Distribuitorilor de Chimicale din România – APDCR
 19. Asociația Municipiilor din România
 20. ESCOROM – Asociația firmelor Esco din România
 21. Confederația Patronală CONCORDIA