2 iulie 2019

02.07.2019 – Ministerul Energiei a transmis Comisiei Europene lista celor 14 proiecte propuse pentru finanțare prin schema EU-ETS

Ministerul Energiei a transmis Comisiei Europene lista celor 14 proiecte propuse pentru finanțare prin schema EU-ETS

 
 
Ministerul Energiei a transmis în termenul stabilit de Directiva UE 2018/410  propunerea de finanțare a 14 proiecte în România, în valoare totală de 112 milioane de euro. Acestea sunt eligibile Mecanismului de finanțare / Articolul 10C, fiecare având o valoare mai mică de 12,5 milioane de euro, conform regulilor europene. Lista proiectele propuse Comisiei Europene prevede următoarele investiții:
1. Colterm: Cogenerare de înaltă eficiență cu motoare termice în CT Dragalina Timișoara (P=1 MW)  –  4, 7 milioane de euro;
Cogenerare de înaltă eficiență cu motoare termice în CT UMT Timișoara (P=1 MW1) –  4,7 milioane de euro; Folosirea biomasei drept combustibil adițional la cazanele de abur existente, la CET Sud Timişoara, pentru producerea de energie în cogenerare  –  1, 2 milioane de euro.
2. ELCEN: Retehnologizarea/Implementarea unei/unor capacități de producere a energiei termice în regim de vârf de cca. 100 Gcal/h, CTE Grozăvești  –  4,5 milioane de euro;
Retehnologizarea/lmplementarea unei/unor capacități de producere a energiei termice în regim de vârf de cca. 100 Gcal/h, în CTE București Vest – 4,5 milioane de euro;
Retehnologizarea/lmplementarea unei/unor capacități de producere a energiei termice în regim de vârf de cca. 200 Gcal/h, în CTE Bucureşti Sud – 9 milioane de euro.
3. Municipiul Arad: Instalarea unei unități de producere combinată de căldură și energie cu acumulator de 3000 mc la CET Hidrocarburi SA  –  6,97 milioane de euro.
4. Municipiul  Ploiesti: Instalarea unei turbine de gaze, cu putere 25 Mwe  –  12,46 milioane de euro.
5. Vest ENERGO: Centrala cogen Bucuresti (zona Baneasa Romaero), 12MW – 12 milioane de euro;
Centrala cogen Bucuresti (zona Faur), 12MW – 12 milioane de euro;
Centrala cogen Bucuresti (zona Preciziei), 10MW – 10 milioane de euro.
6. Vimetco: Centrală de cogenerare de înaltă eficienţă de 12 MWe la ALUM S.A. – 10 milioane de euro.
7. Electrocentrale Grup: Realizarea unei Centrale Electrice Fotovoltaice cu puterea electrică instalată de până la 3 MW pe amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Fântânele  – 2, 97 milioane de euro.
8. Municipiul Arad: Execuție centrală termică pe biomasă, 50 MW – 10 milioane de euro.
Precizăm că România a optat alături de celelalte state membre și pentru Fondul de Modernizare / Articolul 10D. Acesta este un alt instrument de finanțare prevăzut de Directiva Europeană și permite finanțarea proiectelor cu o valoare mai mare de 12,5 milioane de euro.
Acest mecanism are avantajul susținerii integrale a proiectele (finanțare 100%) dar și al finanțării în timpul derulării investiției.
În acest context, Ministerul Energiei a decis ca proiectele depuse pentru Articolul 10c care depășeau valoarea de 12, 5 milioane de euro, să fie integrate în lista pe care ME o va depune pentru accesarea Fondului de Modernizare / Articolul 10D.