Proiectul de Hotărâre privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa"

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, București sau la următoarea adresă de email: office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 24.06.2016, orele 17:00. În cuprinsul propunerilor, sugestiilor sau opiniilor trebuie să specifice articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, precum şi datele proprii de contact.
Proiectul de Hotărâre privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa”
Notă de fundamentare
Anexă 2 – Lista cuprinzând imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică AHE Răstolița, pe raza UAT Răstolița și Vătava, jud. Mureș, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor