Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, Bucuresti sau la următoarea adresă de email:office.cabinet@energie.gov.ro, până la data de 01.08.2016, ora 17:00.
Notă de fundamentare
Bugetul pe anul 2016
Anunț