Hotărârea de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Electrocentrale București SA