Hotărâre de Guvern pentru aprobarea BVC UT Midia 2016

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei sus mentionată sau la urmatoarea adresă de email: office.dgpapse@energie.gov.ro, până la data de 25.02.2016, orele 16:30. În cuprinsul propunerilor, sugestiilor sau opiniilor trebuie să specifice articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, precum şi datele proprii de contact.
Anunț
Notă de Fundamentare Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli UT Midia 2016
Hotărâre de Guvern pentru aprobarea BVC UT Midia 2016
Bugetul de Venituri și Cheltuieli UT Midia 2016