HG privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2016 al SC SC Electrocentrale Constanta SA