Strategia Energetică a României: Programul sesiunilor de lucru Energie Electrică, 9-10 martie 2016

Miercuri, 9 martie, va începe etapa de analiză calitativă în cadrul procesului de elaborare a Strategiei Energetice a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050.

Această etapă debutează cu sesiunea de lucru dedicată energiei electrice, organizată la Universitatea Politehnică București pe 9 și 10 martie, după următorul program:
Sesiunea de lucru Energie electrică, 9-10 martie 2016, Universitatea Politehnică București
Miercuri, 9 martie
8:30-9:00 – Înregistrare
9:00-11:00 – Sesiune de plen 1
9:00-9:15 – Prezentarea obiectivelor sesiunii de lucru, a concepției de organizare și a regulilor de moderare
9:15-9.30 – Prezentarea contextului internațional și european, cu proiecții de evoluție în sectorul energetic; angajamentele și obligațiile României
9:30-11:00 – Teme de discuție – partea I
11:00-11:20 – Pauză de cafea
11:20-12:50 – Teme de discuție – partea a II-a
12:50-13:30 – Pauză de prânz
13:30-15:00 – Ateliere de lucru
Atelier de lucru 1: Activități reglementate de tip monopol natural: transportul și distribuția de energie electrică.
Atelier de lucru 2: Producerea și comercializarea de energie electrică. Piețe de energie
Joi, 10 martie
9:00-11:00 – Ateliere de lucru 1& 2 (continuare)
11:00-11:20 – Pauză de cafea
11:20-12:50 – Ateliere de lucru
12:50-13:30 – Pauză de prânz
13:30-15:00 – Sesiune de plen 2
SESIUNE DE PLEN 1
Temele de discuție fac referire la orizontul de timp al Strategiei Energetice – termen scurt (2018), mediu (2020) și lung (2030).
Vă rugăm să justificați succint poziția Dvs.; în cazul în care indicați date statistice, vă rugăm să indicați sursa.

 1. Cum va evolua structura consumului de energie electrică? Cum va evolua structura consumului de energie electrică pe sectoarele de utilizare (de exemplu: transporturi, rezidențial, agricultură, industrie, servicii, comercial etc.)?
 2. Cât din consum va fi acoperit din producția descentralizată?
 3. Detaliați tipurile prognozate de utilizare a energiei electrice, cu indicarea unor ponderi procentuale.
 4. Care este rolul României în regiune?
 5. Considerați că România trebuie să planifice sistemul electroenergetic din Republica Moldova?
 6. Este exportul de energie electrică un obiectiv strategic?
 7. Care este nivelul estimat de decarbonizare a producției de energie electrică?
 8. Cum va evolua integrarea pieței europene de energie electrică până în 2030?
 9. Cum considerați că se vor maturiza tehnologiile de stocare?

SESIUNE DE PLEN 2
Temele de discuție fac referire la orizontul de timp al Strategiei Energetice – termen scurt (2018), mediu (2020) și lung (2030).
Vă rugăm să justificați succint poziția Dvs., iar în cazul în care indicați date statistice, vă rugăm să indicați sursa.

 1. Cum va evolua mixul de producție a energiei electrice?
 2. Discuție asupra adecvanței sistemului electroenergetic
 3. Mecanismele de piață pentru remunerarea securității în alimentare
 4. Ce restricții considerați că trebuie luate în calcul pentru etapa următoare, de modelare cantitativă?
 5. Scheme de sprijin

ATELIER DE LUCRU 1: Activități reglementate de tip monopol natural: transportul și distribuția de energie electrică
Temele de discuție fac referire la orizontul de timp al Strategiei Energetice – termen scurt (2018), mediu (2020) și lung (2030).
Vă rugăm să justificați succint poziția Dvs., iar în cazul în care indicați date statistice, vă rugăm să indicați sursa.

 1. Enumerați principalele trei linii de impact ale producerii energiei electrice descentralizate în sistemul de transport și distribuție
 2. Care va fi evoluția interconexiunilor sistemului național de transport pe termen scurt, mediu și lung, ținând cont de obligațiile europene și restricțiile ENTSO-E?
 3. Cum vor evolua standardele de performanță pentru serviciul de transport și pentru serviciul de distribuție de energie electrică?
 4. Care sunt factorii de care depinde dezvoltarea rețelelor electrice către smart grids, microgrids și consumatori activi (prosumeri)? Care va fi impactul tehnologiei informației în acest sens?
 5. Provocările și impactul electrificării transporturilor pentru rețelele electrice din România
 6. Impactul încălzirii electrice asupra rețelelor de transport și distribuție
 7. Impactul tranzitului asupra rețelelor de transport
 8. Impactul tehnologiilor de stocare asupra rețelelor de transport și distribuție
 9. Care va fi impactul linilor directoare privind Codul de rețea asupra parcului de generare existent?
 10. Enumerați principalele trei riscuri de infrastuctură critică în transportul și distribuția energiei electrice.
 11. Problema concurenței în segmentul de distribuție a energiei electrice.

ATELIER DE LUCRU 2: Producerea și comercializarea de energie electrică. Piețe de energie
Temele de discuție fac referire la orizontul de timp al Strategiei Energetice – termen scurt (2018), mediu (2020) și lung (2030).
Vă rugăm să justificați succint poziția Dvs., iar în cazul în care indicați date statistice, vă rugăm să indicați sursa.

 1. Cum va evolua mixul de producție a energiei electrice?
 2. Care credeți că va fi evoluția producției din surse de energie descentralizate?
 3. Cum considerați că evolua balanța import/export de energie electrică?
 4. Cât de competitive vor fi exporturile românești de servicii de sistem pe plan regional?
 5. Cât de competitivă va fi energia electrică produsă în România la nivel regional și european?
 6. Oportunități de integrare între piețele de energie electrică și de gaze naturale
 7. Care preconizați că va evoluția capacităților și mecanismelor de back up pentru sursele variabile de energie regenerabilă?
 8. Cum considerați că vor evolua tehnologiile de stocare a energiei electrice? Care va fi impactul lor?
 9. Ce mecanisme de piață poate aplica România pentru asigurarea securității în alimentare (de exemplu: piață de capacități, piață de echilibrare etc.)?

Rapoartele aferente fiecărei sesiuni de lucru vor fi publicate pe site-ul Ministerului Energiei, potrivit calendarului anunțat.