Strategia Energetică a României: Calendarul sesiunilor de lucru

În perioada 29 februarie – 15 aprilie, Ministerul Energiei va organiza sesiuni de lucru de nivel sectorial (țiței, produse petroliere și gaze naturale; energie electrică; eficiență energetică, cogenerare și managementul cererii de energie; guvernanță energetică; securitate și diplomație energetică), la care vor lua parte circa 30 de experți.

Grupurile de lucru vor organiza sesiuni de lucru de câte o zi și vor acoperi o serie de teme fundamentale comune (baza de resurse și de capacități, producția, oferta și cererea, infrastructura, vulnerabilitățile și oportunitățile subsectorului respectiv, prioritățile investiționale, prioritățile legislative sectoriale, situația consumatorului vulnerabil și măsurile specifice, obiective strategice sectoriale și propuneri de acțiuni pentru realizarea lor pe termen scurt, mediu și lung). Datorită complexității sale tematice, grupul de lucru dedicat energiei electrice va reuni 50-60 de specialiști, iar sesiunii de lucru respective îi vor fi alocate două zile.
Sesiunile de lucru se vor desfășura după o structură comună de program. Se vor lua minute ale lucrărilor și se vor elabora rapoarte de grup, după un model comun.
Locul unde vor avea loc sesiunile de lucru, programul de desfășurare, cât și componența fiecărui grup în parte vor fi anunțate în zilele următoare.
Întrunirile vor avea loc după următorul calendar:

  • Energie electrică – 9 și 10 martie

Coordonator: Corina Popescu
Adjunct: Elena Popescu
Adjunct: Diana Moldovan
Adjunct: Ion Triștiu
Raport: 22 martie

  • Țiței și gaze naturale – 11 martie

Coordonator: Aristotel Jude
Adjunct: Cornel Zeveleanu
Adjunct: Liviu Stoican
Raport: 19 martie

  • Eficiență energetică, energie termică și cogenerare, managementul cererii de energie –  24 martie

Coordonatori: Prof. Adrian Badea și Prof. Victor Athanasovici
Adjunct: Cristian Dincă
Adjunct: Felicia Răcășanu
Raport: 1 aprilie

  • Guvernanță energetică – 4 aprilie

Coordonator: Cristian Bușu
Adjunct: Corina Murafa
Adjunct: Cătălina Nedelcu
Raport: 11 aprilie

  • Securitate și diplomație energetică – 14 aprilie

Coordonator: Radu Dudău
Adjunct: Andrei Țărnea
Adjunct: Roxana Apreutesei
Raport: 20 aprilie
Raportul integrat de analiză calitativă a întregului sector energetic național va fi definitivat de echipa de proiect la data de 25 aprilie.