Strategia Energetică a României: Programul Sesiunii de lucru Petrol și gaze naturale, 11 martie 2016

Etapa de analiză calitativă a procesului de elaborare a Strategiei Energetice a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050, continuă vineri, 11 martie, cu Sesiunea de lucru Petrol și gaze naturale. Reamintim că pe 9 și 10 martie au avut loc Sesiunile de lucru Energie Electrică, primele din această etapă din elaborarea Strategiei.

Sesiunea de lucru Petrol și gaze naturale, găzduită de Universitatea Politehnică București, se va desfășura vineri, 11 martie, după următorul program:
Sesiunea de lucru Petrol și gaze naturale
Vineri, 11 martie 2016, Universitatea Politehnică București
8:30-9:00 Înregistrare
9:00-11:00 Sesiune de plen
Moderator: Aristotel Jude
Raportori: Cornel Zeveleanu, Liviu Stoican, Aura Slate
9:00-9:15 Prezentarea obiectivelor sesiunii de lucru, a concepției de organizare și a regulilor de moderare
9:15-9:30 Prezentarea contextului internațional și european, cu proiecții de evoluție în sectorul de petrol și gaze; angajamentele și obligațiile României
9:30-11:00 Teme de discuție – partea I
11:00-11:20 Pauză de cafea
11:20-12:50 Teme de discuție – partea a II-a
12:50-13:30 Pauză de prânz
13:30-15:30 Ateliere de lucru
Atelier de lucru 1: Activități reglementate de tip monopol natural: transportul și distribuția de țiței și gaze naturale.
Moderator: Corneliu Condrea
Raportori: Aura Slate
Atelier de lucru 2: Producerea și comercializarea de țiței, produse petroliere și gaze naturale.
Moderatori: Liviu Stoican
Raportori: Dana Hatisi
SESIUNE DE PLEN
Temele de discuție fac referire la orizontul de timp al Strategiei Energetice – termen scurt (2018), mediu (2020) și lung (2030).
Vă rugăm să justificați succint poziția Dvs., iar în cazul în care indicați date statistice, vă rugăm să indicați sursa.

 1. Cum va evolua structura consumului de produse petroliere? Vă rugăm să vizați sectorul Dvs de activitate.
 2. Cum va evolua structura consumului de gaze naturale pe sectoarele de utilizare (industrie, rezidențial, energie electrică, transporturi etc)? Indicați ponderi procentuale pe cele trei orizonturi de timp – scurt, mediu și lung.
 3. Care este rolul României pe piețele hidrocarburilor din regiune?
 4. Care sunt opțiunile tehnologice cele mai relevante în contextul procesului de decarbonizare a producției, transportului și utilizării de produse petroliere și de gaze naturale?
 5. Cum vedeți dezvoltarea industrială a României în contextul integrării pieței europene de gaze naturale? Soluții privind utilizarea cu plusvaloare a gazului natural în România.
 6. Model de piață care să includă mecanisme de remunerare a securității aprovizionării cu gaze naturale.
 7. Ce restricții considerați că trebuie luate în calcul pentru etapa următoare, de modelare cantitativă?

ATELIER DE LUCRU 1: Țiței și produse petroliere
Temele de discuție fac referire la orizontul de timp al Strategiei Energetice – termen scurt (2018), mediu (2020) și lung (2030).
Vă rugăm să justificați succint poziția Dvs., iar în cazul în care indicați date statistice, vă rugăm să indicați sursa.

 1. Care preconizați că va fi evoluția producției de petrol în România? Care sunt factorii determinanți?
 2. Cum considerați că va evolua capacitatea națională de rafinare a țițeiului?
 3. Cum va evolua cererea națională de produse petroliere? Care sunt factorii determinanți?
 4. Cum va evolua sistemul de transport și depozitare de țiței, respectiv de depozitare de produse petroliere?
 5. Enumerați principalele trei riscuri de infrastructură critică în transportul și depozitarea de țiței și de produse petroliere.
 6. Cum poate fi crescută eficiența și competitivitatea industriei românești a rafinării în contextul politicilor europene de decarbonizare?
 7. Cum va evolua sectorul de retail de produse petroliere, în contextul obligațiilor de asigurare a infrastructurii aferente combustibililor alternativi?

ATELIER DE LUCRU 2: Gaze naturale: producție, transport, înmagazinare, distribuție, model de piață
Temele de discuție fac referire la orizontul de timp al Strategiei Energetice – termen scurt (2018), mediu (2020) și lung (2030).
Vă rugăm să justificați succint poziția Dvs., iar în cazul în care indicați date statistice, vă rugăm să indicați sursa.

 1. Care credeți că va fi producția românească de gaze naturale în contextul liberalizării pieței și a dezvoltării proiectelor de interconectare?
 2. Cum considerați că evolua balanța import/export de gaze naturale?
 3. Oportunități de integrare între piețele de energie electrică și de gaze naturale – corelarea echilibrării sistemelor aferente de transport de gaze și a sistemului electroenergetic național.
 4. Care este rolul gazului natural în cadrul politicilor de securitate energetică?
 5. Care este rolul gazului natural în cadrul politicilor de decarbonizare?
 6. Poate România să devină rolul de hub regional de gaze naturale?