10 martie 2016

Ministerul Energiei a demarat procedurile de selecție a administratorilor pentru companii aflate sub autoritatea instituției

București, 10 martie 2016
COMUNICAT DE PRESA

Ministerul Energiei a demarat procedurile de selecție a administratorilor, în concordanță cu principiile OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa, pentru companiile aflate în autoritatea instituției.

Astfel, pe data de 9 martie au fost semnate contractele de servicii de asistență pentru recrutare de personal în vederea selectării și plasării administratorilor la:

  1. Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.
  2. Complexul Energetic Oltenia SA
  3. OIL Terminal Constanta S.A.

În data de 27 noiembrie 2015, Ministerul Energiei a semnat Acordul cadru de servicii de asistență pentru recrutare de personal în vederea selectării și plasării administratorilor în cadrul societăților cu capital integral sau majoritar de stat la care Ministerul Energiei are calitatea de Autoritate Publică Tutelară, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cu firmele/asocierile:

  • Transearch International SRL ;
  • Asocierea formată din Choice Management & Consulting SRL și Boyden Global Executive Search (Austria);
  • Asocierea formată din Pricewaterhouse Coopers Tax Advisors & Accountants și George Butunoiu Group;
    • Asocierea formată din The Searchers Advisory Group SRL și Fast Foward Soluțions SRL;
  • Lugera & Makler SRL.

Pentru cele trei societăți menționate mai sus, în urma unei proceduri de reofertare între firmele semnatare ale Acordului cadru de servicii, serviciile de asistență pentru recrutarea de personal vor fi oferite de Asocierea formată din Pricewaterhouse Coopers Tax Advisors & Accountants și George Butunoiu Group. Astfel, în termen de 10 zile de la semnarea contractului, conform Caietului de sarcini, prestatorul trebuie să depună un Raport inițial în care prezintă strategia de recrutare, graficul de timp pentru implementarea proiectului, criteriile de selecție a candidaților și conținutul dosarului pentru depunerea candidaturii și elaborarea anunțului privind selecția candidaților.
După aprobarea Raportului inițial, de către autoritatea tutelară, firma de recutare are obligația de a publica anunțul de selecție a candidaților, anunț la care sunt invitați să aplice toți specialiștii în domeniu, care consideră că îndeplinesc criteriile de profesionalism și integritate necesare.
BIROUL DE COMUNICARE PUBLICĂ ȘI RELAȚII PUBLICE