Strategia Energetică a României: Ministerul Energiei a finalizat aducerea la zi a „Analizei stadiului actual” și a „Angajamentelor internaționale ale României în sectorul energetic”

Echipa de proiect a noii Strategii Energetice a României a finalizat documentul „Analiza stadiului actual”, respectiv „Angajamentele internaționale ale României în sectorul energetic”.

Documentul finalizat urmează să fie discutat de către Consiliul Consultativ și Consiliul Director, după care va fi publicat pe site-ul Ministerului Energiei.
Documentul conține date și informații despre sistemul energetic național în contextul internațional, european și regional actual, fiind o actualizare a materialului publicat de fostul Departament pentru Energie în anul 2014.
„Analiza stadiului actual” împreună cu „Angajamentele internaționale ale României în sectorul energetic” aduc, pe lângă date și informații, o perspectivă critică și o diagnoză a situației actuale, menite a servi drept fundament pentru etapele următoare ale procesului de elaborare: analiza calitativă, respectiv cantitativă a sistemului energetic național.
Acest pas reprezintă prima etapă a procesului de elaborare a noii Strategii Energetice a României.
Actualizarea documentului este rezultatul activității noii echipei de proiect, beneficiind de consilierea specialiștilor din Consiliile Director și Consultativ ale Strategiei. Demersul de actualizare a început în luna decembrie a anului 2015.
Elaborarea noii Strategii Energetice a României va continua în perioada următoare cu etapa de analiză calitativă, ce se va desfășura prin organizarea unor sesiuni de lucru specializate, în intervalul 29 februarie-15 aprilie 2016.
Calendarul sesiunilor de lucru va fi anunțat pe data de 22 februarie.