19 septembrie 2019

Semnarea Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Energiei din România și Ministerul Energiei din Republica Polonă privind cooperarea în domeniul energiei

Semnarea Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Energiei din România

și Ministerul Energiei din Republica Polonă privind cooperarea în domeniul energiei

 
În data de 18 septembrie a.c. a avut loc la București cea de-a doua rundă de consultări interguvernamentale dintre România și Republica Polonă. În marja acestor consultări interguvernamentale, domnul Secretar de Stat Doru Vișan a semnat Memorandumul de Înțelegere între Ministerul Energiei din România și Ministerul Energiei din Republica Polonă privind cooperarea în domeniul energiei. Din partea Ministerului Energiei din Polonia, Memorandumul a fost semnat de către domnul Secretar de Stat Krzysztof Kubów.
Recunoscând interesul de intensificare a cooperării energetice și luând în considerare asemănările în ceea ce privește obiectivele politicilor energetice și climatice, precum și impactul implementării Pachetului legislativ privind Energia Curată pentru 2030 și nu numai, ambele țări doresc să exploreze în continuare, în detaliu,  domeniile de interes comun care pot fi exploatate pentru a consolida vocea ambelor țări la nivelul UE, dar și la nivel internațional.
În intervenția sa, în cadrul consultărilor interguvernamentale, domnul Secretar de Stat Doru Vișan a subliniat că „există un potențial semnificativ de cooperare în sectorul energetic între România și Polonia, care are capacitatea de a se constitui într-un instrument valoros care să aducă rezultate pozitive și concrete în sensul creșterii securității energetice, diversificării surselor și a rutelor de aprovizionare cu energie, prosperității economice, în progresul către un viitor sigur, accesibil și durabil pentru ambele țări”.
Totodată, discuțiile bilaterale purtate cu această ocazie între delegațiile celor două ministere au reliefat că atât România, cât și Polonia, pun în centrul cooperării principiul asigurării securității energetice, prin dezvoltarea unui mix energetic diversificat și echilibrat și prin diversificarea surselor și a rutelor de aprovizionare cu energie.
Oficialii celor două ministere ale Energiei și-au exprimat interesul reciproc de a coopera în domeniul energiei electrice, unde există arii strategice de interes reciproc, precum sectorul nuclear și cel al cărbunelui, și de a-și armoniza pozițiile în cadrul forurilor europene și internationale.
Apreciind în mod deosebit pașii importanți pe care Polonia i-a făcut în dezvoltarea sectorul LNG,  partea română a reiterat interesul pentru identificarea celor mai bune soluții tehnice în vederea accesului pieței românești la volumele de gaze ce vor putea fi disponibile prin  terminalul polonez Swinujscie.